सप्तशती गुरूचरित्र

सप्तशती गुरूचरित्रसप्तशती गुरूचरित्र. हे टेंबे स्वामी लिखित  सप्तशती गुरुचरित्र आहे. त्याची एक खासियत आहे. प्रत्येक ओळीतील तिसरे अक्षर  वाचत गेल्यास गीतेचा संपूर्ण पंधरावा अध्याय तयार होतो. श्री टेंबेस्वामींची अफाट प्रतिभा यातून दिसुन येते. 
  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

References : N/A
Last Updated : 2012-04-24T21:00:40.5600000