श्रीब्रह्मचैतन्य महाराज वरित्र

आनंदाने प्रपंच करा पण श्रीरामाला विसरू नका, अशी शिकवण श्रीब्रह्मचैतन्य महाराजांनी जगाला दिली.

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

References :
लेखक - गो. सी. गोखले
प्रकाशक - सौ. शालिनी गोखले, प्रभात रोड, पुणे ४११००४


Last Updated : 2011-02-03T20:14:42.4200000