स्वामी समर्थ सारामृत

स्वामी समर्थांचा आशीर्वाद "भिऊ नकोस मी तुझ्या पाठीशी आहे"
  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

References : N/A
Last Updated : 2009-06-25T04:43:09.0470000