मार्कंडेयाख्यान

कीर्तनासंबंधी ज्ञान संपादन करून, नंतर स्वार्थ वा परमार्थ संपादन व्हावा या उद्देशाने कीर्तन करून लोकांस ज्ञान सांगण्यासाठी कीर्तनकार आख्यान लावतात.

: Folder : Page : Word/Phrase : Person

References : N/A
Last Updated : 2010-03-03T21:13:00.9730000