ओवी गीते : माहेरचे आप्तेष्ट

लग्नानंतर मुलींना माहेरची ओढ विलक्षण असते,त्यातूनच सहजस्फूर्तिने ओव्या प्रकट होतात.

: Folder : Page : Word/Phrase : Person

References : N/A

Last Updated : 2007-10-12T20:08:34.6570000