श्र

"श्र" Words

  |  
श्रीपाद   श्रीफल   श्रीफल-ळ   श्रीफळ   श्रीभानु   श्रीमुख   श्रीमुख-श्रीमुखांत देणें   श्रीमत्   श्रीमंत   श्रीमंत लोक परावलंबी, सामर्थ्य नाहीं अंगीं   श्रीमंतपूजन   श्रीमंताचें खरकटें आणि गरिबाला पक्वान भेटे   श्रीमंताचें जळूं नये घर, तरुणाची मरुं नये बायको व वृद्धाचा मरुं नये पुत्र   श्रीमंताचें मूल नि गरिबाची बायको लाडकी असते   श्रीमंताचा आला गाडा नि गरिबाच्या वाटा मोडा   श्रीमंताचा केर नि गरिबचा शेर   श्रीमंताचा केर भरला, दारिद्र्यचा शीण सरला   श्रीमंताचा नातु   श्रीमंताची बायको लाडकी, भिकार्‍याचें पोर लाडकें   श्रीमंतानीं गू खाल्ला तर औषधासाठीं व गरिबांनीं खाल्ला तर पोटासाठीं   श्रीमंताला वाटी, गरिबाला नरोटी   श्रीमंताला शाली, गरीबाला वाकळी   श्रीमंताला हाय हाय, गरिबाला खाय खाय   श्रीमती   श्रीमंती   श्रीमंती खाशाचीः घरीं कळा जोशाची   श्रीमंतीला उतरती कळा आणि गरिबीला चढती कळा   श्रीमद   श्रीमुद्रा   श्रीमन्महा   श्रीमलकर्णि   श्रीमाठ   श्रीमाता   श्रीमान   श्रीमान्   श्रीमानिन्   श्रीयुत   श्रीरंग   श्रीरंजनी   श्रीराग   श्रीराज   श्रीवृकी   श्रीवत्स   श्रीवर   श्रीवर्धनी   श्रीवल्लभ   श्रीवेष्टन   श्रीवैष्णव   श्रीवह   श्रीविठठल   श्रीविद्या   श्रीशमुद्रा   श्री-श्रीची गांठ-गांड फोडणें   श्रीस्टी   श्रीहट   श्रीहाट   श्रो तृ गृह   श्रोणि   श्रोणित   श्रोणी   श्रोणी-णि   श्रोतृ   श्रोतृ II.   श्रोतन   श्रोत्र   श्रोत्रिय   श्रोत्री   श्रोत्रीय   श्रोतव्य   श्रोतृवर्ग   श्रोता   श्रोती   श्रोवणी   श्रौत   श्रौतर्षि   श्रौतश्रवस्   श्रौमत्य   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person