गोरक्ष

See also गोरक्षक
gōrakṣa m S Popularly गोरख or गोरखनाथ The name of the celebrated Hindú reformer.
 पु. गोरखनाथ ; गोरख पहा .
०क   १ गोरख ; गुराखी . २ गुरांची संरक्षक देवता . गोमध्यें पहा .
०वटी   स्त्री पारद , लोह , ताम्र हीं तीन भस्में समभाग घेऊन त्यांना रिंगणीच्या फळाच्या रसाच्या २१ भावना देऊन मुगाएवढी गोळी करावी . ही तोंडांत धरल्यानें सर्व प्रकारच्या स्वरभंगाचा नाश करते . - योर १ . ६६४ .
 m  A cowherd. The tutelar deity of cattle.

Related Words

: Folder : Page : Word/Phrase : Person
  |  
 • श्री गोरक्ष प्रवाह
  मनात एखादी इच्छा धरून निश्चयानें प्रस्तुत ग्रंथपठन केल्यास, मनोकामना खात्रीनें पूर्ण होते.
 • ग्रंथाच्या पारायणाची माहिती
  मनात एखादी इच्छा धरून निश्चयानें प्रस्तुत ग्रंथपठन केल्यास, मनोकामना खात्रीनें पूर्ण होते.
 • गोरक्ष प्रवाह - भाग १
  मनात एखादी इच्छा धरून निश्चयानें प्रस्तुत ग्रंथपठन केल्यास, मनोकामना खात्रीनें पूर्ण होते.
 • गोरक्ष प्रवाह - भाग २
  मनात एखादी इच्छा धरून निश्चयानें प्रस्तुत ग्रंथपठन केल्यास, मनोकामना खात्रीनें पूर्ण होते.
 • गोरक्ष प्रवाह - भाग ३
  मनात एखादी इच्छा धरून निश्चयानें प्रस्तुत ग्रंथपठन केल्यास, मनोकामना खात्रीनें पूर्ण होते.
 • गोरक्ष प्रवाह - भाग ४
  मनांत एखादी इच्छा धरून निश्चयानें प्रस्तुत ग्रंथपठन केल्यास, मनोकामना खात्रीनें पूर्ण होते.
 • गोरक्ष प्रवाह - भाग ५
  मनांत एखादी इच्छा धरून निश्चयानें प्रस्तुत ग्रंथपठन केल्यास, मनोकामना खात्रीनें पूर्ण होते.
 • गोरक्ष प्रवाह - भाग ६
  मनांत एखादी इच्छा धरून निश्चयानें प्रस्तुत ग्रंथपठन केल्यास, मनोकामना खात्रीनें पूर्ण होते.
 • गोरक्ष प्रवाह - भाग ७
  मनांत एखादी इच्छा धरून निश्चयानें प्रस्तुत ग्रंथपठन केल्यास, मनोकामना खात्रीनें पूर्ण होते.
 • गोरक्ष प्रवाह - भाग ८
  मनांत एखादी इच्छा धरून निश्चयानें प्रस्तुत ग्रंथपठन केल्यास, मनोकामना खात्रीनें पूर्ण होते.
 • गोरक्ष प्रवाह - भाग ९
  मनांत एखादी इच्छा धरून निश्चयानें प्रस्तुत ग्रंथपठन केल्यास, मनोकामना खात्रीनें पूर्ण होते.
 • गोरक्ष प्रवाह - भाग १०
  मनांत एखादी इच्छा धरून निश्चयानें प्रस्तुत ग्रंथपठन केल्यास, मनोकामना खात्रीनें पूर्ण होते.
 • गोरक्ष प्रवाह - भाग ११
  मनांत एखादी इच्छा धरून निश्चयानें प्रस्तुत ग्रंथपठन केल्यास, मनोकामना खात्रीनें पूर्ण होते.
 • गोरक्ष प्रवाह - भाग १२
  मनांत एखादी इच्छा धरून निश्चयानें प्रस्तुत ग्रंथपठन केल्यास, मनोकामना खात्रीनें पूर्ण होते.
 • श्रीनाथलीलामृत
  नाथसंप्रदाय भारताच्या सांस्कृतिक इतिहासांत महनीय स्थान पावलेला संप्रदाय आहे.
 • श्रीनाथलीलामृत - प्रस्तावना
  नाथसंप्रदाय भारताच्या सांस्कृतिक इतिहासांत महनीय स्थान पावलेला संप्रदाय आहे.
 • प्रस्तावना - एक परिचय
  नाथसंप्रदाय भारताच्या सांस्कृतिक इतिहासांत महनीय स्थान पावलेला संप्रदाय आहे.
 • प्रस्तावना - पूर्वप्रकाशक
  नाथसंप्रदाय भारताच्या सांस्कृतिक इतिहासांत महनीय स्थान पावलेला संप्रदाय आहे.
 • नाथलीलामृत - रचनास्थान व रचनाकल
  नाथसंप्रदाय भारताच्या सांस्कृतिक इतिहासांत महनीय स्थान पावलेला संप्रदाय आहे.
 • प्रस्तावना - ग्रंथकार आदिनाथ भैरव
  नाथसंप्रदाय भारताच्या सांस्कृतिक इतिहासांत महनीय स्थान पावलेला संप्रदाय आहे.
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person