अनंत काणेकर परिचय

अनंत काणेकर यांच्या कवितेत, भावनेची उत्कटता, आणि तिचे प्रकटन होण्यासाठी अनुरूप अशी रससिद्ध भाषाशैली यांची एकजीव जुळणी झालेली आहे.


अनंत काणेकर परिचय
अनंत काणेकर परिचयअनंत काणेकर परिचयअनंत काणेकर परिचय
Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2012-10-11T13:08:16.5170000