गुरुमहिमा - गुरु हा संतकुळींचा राजा ।...

देवी देवतांची अष्टके आजारपण किंवा कांही घरगुती त्रास होत असल्यास घरीच देवासमोर म्हणण्याची ईश्वराची स्तुती होय.
Traditionally,the ashtakam is recited in homes, when some one has health or any domestic problems.


गुरुमहिमा
गुरु हा संतकुळींचा राजा । गुरु हा प्राणविसावा माझा । गुरुविण देव नाहीं दुजा । पाहतां त्रिलोकीं ॥१॥
गुरु हा सुखाचा सागर । गुरु हा प्रेमाचा आगर । गुरु हा धैर्याचा डोंगर । कदाकाळीं डळमळेना ॥२॥
गुरु हा सत्यालागीं साह्य । गुरु हा साधकांसी माय । गुरु हा कामधेनु गाय । भक्तांवरी दुभतसे ॥३॥
गुरुहा भक्तीचें मंडण । गुरु हा काळासी दंडण । गुरु हा करितसे खंडण । नानापरी पापाचें ॥४॥
गुरु हा वैराग्याचे मूळ । गुरु हा परब्रह्म केवळ । गुरु दाखवी तात्काळ । गांठी लिंग देहाचें ॥५॥
गुरु हा घाली ज्ञानांजन । गुरु हा दाखवी निजधन । गुरु हा सौभाग्य देऊन । स्वात्मबोध नांदवी ॥६॥
काया काशी गुरु उपदेशी । तारकमंत्र दिला आम्हांसी । बाप विठ्ठल रखुमायेसी । विठ्ठल विनवी गुरुचरणी ॥७॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2013-09-27T05:50:28.9800000