निरंजन माधव - श्री ज्ञानेश्वरविजय

निरंजन माधवांच्या कवितेत काव्यस्फूर्ति उच्च दर्ज्याची असून भाषेत सरळपणा व प्रसाद सोज्वळ आहे.

: Folder : Page : Word/Phrase : Person

References :
खासेराव के. सावंत
शासकीय विभागीय ग्रंथालय
क्र.८२
श्रीज्ञानेश्वरविजय
हा ग्रंथ
लक्ष्मण रामचंद्र पांगारकर
यांनी ’ मुमुक्षु ’ पुणे येथे
संशोधिल्स्स, संपादिला व प्रकाशिला.
वैशाख शके १८४७, मे १९२५
किंमत बारा आणे
मुद्रक - लक्ष्मण भाऊराव कोकाटे
प्रेस घर नं. ३००, सदाशिव पेठ, पुणे शहर


Last Updated : 2018-02-28T04:15:05.8000000