नदी स्तोत्रे

नदी स्तोत्रे

भारतात नद्यांना वैदिक काळापासून जीवनदायिनी मानले आहे, आणि त्यांना देवी देवतांच्या रूपात मानून त्यांची पूजा केली जाते.

 • कावेरी प्रार्थना
  भारतात नद्यांना वैदिक काळापासून जीवनदायिनी मानले आहे, आणि त्यांना देवी देवतांच्या रूपात मानून त्यांची पूजा केली जाते.
  Type: PAGE | Rank: 1 | Lang: N/A
 • गंगालहरी
  भारतात नद्यांना वैदिक काळापासून जीवनदायिनी मानले आहे, आणि त्यांना देवी देवतांच्या रूपात मानून त्यांची पूजा केली जाते.
  Type: PAGE | Rank: 1 | Lang: N/A
 • गङ्गास्तवः
  भारतात नद्यांना वैदिक काळापासून जीवनदायिनी मानले आहे, आणि त्यांना देवी देवतांच्या रूपात मानून त्यांची पूजा केली जाते.
  Type: PAGE | Rank: 1 | Lang: N/A
 • गङ्गास्तुतिः
  भारतात नद्यांना वैदिक काळापासून जीवनदायिनी मानले आहे, आणि त्यांना देवी देवतांच्या रूपात मानून त्यांची पूजा केली जाते.
  Type: PAGE | Rank: 1 | Lang: N/A
 • श्री गङ्गास्तोत्र
  भारतात नद्यांना वैदिक काळापासून जीवनदायिनी मानले आहे, आणि त्यांना देवी देवतांच्या रूपात मानून त्यांची पूजा केली जाते.
  Type: PAGE | Rank: 1 | Lang: N/A
 • यमुनास्तोत्ररत्नम्
  भारतात नद्यांना वैदिक काळापासून जीवनदायिनी मानले आहे, आणि त्यांना देवी देवतांच्या रूपात मानून त्यांची पूजा केली जाते.
  Type: PAGE | Rank: 1 | Lang: N/A
Folder  Page  Word/Phrase  Person

N/A

Last Updated : November 05, 2016

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP