दशावतार

लोकांसाठीच व लोकांसंबंधीच, लोकांनी रचलेली गीते म्हणजेच लोकगीते. भावना उत्कट होऊन ओठावर येणारी गीते.


References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T12:54:35.3430000