करणकल्पलता

जुन्या किंवा नवीन अशा कोणत्याही करण ग्रंथापेक्षा या ग्रंथातील गणित जास्त सूक्ष्म आहे , कारण यात मंदकर्णलब्धी काढण्यात जास्त सूक्ष्मता साधली आहे .

  • करणकल्पलता - परिभाषाधिकार
    जुन्या किंवा नवीन अशा कोणत्याही करण ग्रंथापेक्षा या ग्रंथातील गणित जास्त सूक्ष्म आहे , कारण यात मंदकर्णलब्धी काढण्यात जास्त सूक्ष्मता साधली आहे .
  • करणकल्पलता - प्रस्तावना
    जुन्या किंवा नवीन अशा कोणत्याही करण ग्रंथापेक्षा या ग्रंथातील गणित जास्त सूक्ष्म आहे , कारण यात मंदकर्णलब्धी काढण्यात जास्त सूक्ष्मता साधली आहे .
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

References :
करणकलल्पलता
ग्रंथकार - केशव लक्ष्मण दप्तरी, नागपूर.
प्रकाशक - नरसिंह चिंतामण केळकर, संपादक " केसरी " उपाध्यक्ष पंचांग प्रवर्तन कमिटी.
शके १८४६, सन १९२४, टिळक शक ४
मुद्र्क - गणेश काशीनाथ गोखले, सेक्रेटरी, श्री गणेश प्रिंटिंग वर्क्स, ४९५, ४९६ शनवार पेठ, पुणे. 

Last Updated : 2014-01-22T14:50:05.2530000