संत तुकाराम - जासी तरी जाईं संतांचिया ग...

संत तुकाराम गाथेत समाविष्ट नसलेले अप्रसिद्ध अभंग.


अभंग ३७१.

जासी तरी जाईं संतांचिया गांवा । होईल विसांवा तेथ मना ॥१॥

सर्वभावें त्यांचें देव भांडवल । आणिक ते बोल न बोलती ॥२॥

करिसी तरि करीं संतांची संगति । आणिक हे मति नको मना ॥३॥

बैस तरी बैसें संतांचिया मधीं । आणिक ते बुद्धि नको मना ॥४॥

तुका म्हणे संत सुखाचे सागर । मना निरंतर धणी घेईं ॥५॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-04-05T20:51:54.8800000