भजन - जोगाई ग अंबाई ग ।...

भजन - A bhajan or kirtan is a Hindu devotional song, often of ancient origin. Great importance is attributed to the singing of bhajans with Bhakti, i.e. loving devotion. "Rasanam Lakshanam Bhajanam" means the act by which we feel more closer to our inner self or God, is a bhajan. Acts which are done for the God is called bhajan.

भजन

जोगाई ग अंबाई ग । कुंकूम जोगवा मागते ग, मागते ग मागते ग प्रेमाने भिक्षा घालावे ग ॥धृ॥

प्रभाती मी उठोनी ग अलक्ष टाकोनी झाडीते ग । पंचामृती पूजेस ग । देह हे चंदन घासीते ग । अज्ञानाचा काकडा ग ज्ञान धृतानी उजळीला ग । किंकीणी या मधुनाद ग दाराशी भाट हे गर्जती, तम छेडूनी पातल ग । भ्रांतीचा पडदा सारीते ग ॥धृ॥

थंड उटी सर्वांगी ग । रेणुका माय तू कोमली ग ॥१॥

लिंबलोण ओवाळू ग । देहाची कुरवंडी करीन ग । चरणावरी दूध घटा सूनीर कलश ओतीते गे । तुज प्रती मागते ग । नितकोर भाकर प्रेमाची ॥२॥

नवनित ग आणीले ग । सद्‍भक्तीने सेवेच ग । अवांगरु केशरी ग । वासांची उटणी स्नानासी ॥३॥

नेत्रघट भरलेले ग । उष्णोदक आणीले तुज साठी ग । मनाच्या ग चौरंगी स्नानाची तयारी तुझी ग । हिरवा चुडा मंगळसरी । चंदेरी पातळ आणीले ग । दुर्वांकुरी कंचुकी ग । नवतीध भक्तीची शिवलींग, पाच फळे ओटीची ग । ओटीत तुझ्या घालीते ग । रत्‍नप्रभा पसरली । भक्तीचे ग दीप या तबकी ग । हृदयाच्या रौप्या ताटी ज्ञानामृत भोजन घालीते ग । उदंड ग उदंड आयुष्य ग उदंड सौभाग्य मागते उदंड दे जोगवा ग । उदंड कुंकूम मागते ग । उदंड ग उदंड अन्नाचे करी दान । उदंड ग जनसेवा । उदंड हस्ताने करावीं ग ॥

Translation - भाषांतर
N/A

N/A
Last Updated : 2008-02-10T13:03:43.9430000