भजन - चंदनचियो माळी सेज पलंगावर...

भजन - A bhajan or kirtan is a Hindu devotional song, often of ancient origin. Great importance is attributed to the singing of bhajans with Bhakti, i.e. loving devotion. "Rasanam Lakshanam Bhajanam" means the act by which we feel more closer to our inner self or God, is a bhajan. Acts which are done for the God is called bhajan.

भजन

चंदनचियो माळी सेज पलंगावरी समया लाविल्या शेजारी वर मोत्याची झालरी-आणिली सोन्याची घंगाळ विसनूनी पाणी जाईजुई, चमेली, मोगरा गुंफूनी ठेवीला हार-नानापरीचे पदार्थ, नानापरीचे पदार्थ, लवंग जायफळ वेलचे वेलदोडे करूनी ठेविले विडे-वाट पहाते मंजरी सत्यभामानारी अभया दरवाज्याबाहेरी आले सुघननिळा अग तू बोलना मंजुळ मी उभा दारी राहतो तुझ्या मंदिरी येतो हरी तुम्ही कोणाचे कोण नाव द्या सांगून तुझा मी गरुडावरी स्वार तुझा भ्रतार सखीने दरवाजा उघडीला येऊनी लागली चरणाला ॥

Translation - भाषांतर
N/A

N/A
Last Updated : 2008-02-10T13:09:21.3270000