m moon

  • आरती चंद्राची - जय देव जय देव जय श्रीशशिन...
    देवीदेवतांची काव्यबद्ध स्तुती म्हणजेच आरती.The poem composed in praise of God is Aarti.
  • चंद्र पूजन
    आकाशातील नवग्रह मनुष्याच्या जीवनाची दिशा आणि दशा बदलतात म्हणून त्या ग्रहाच्या स्वामीची अथवा देवतेची शांती केल्यास, त्याला आयुष्यभर स्वास्थ्य, सुख, ऐश..
: Folder : Page : Word/Phrase : Person