श्रीरंगनाथस्वामी

रंगनाथ स्वामींचा जन्म शके १५३४ मध्ये मार्गशीर्ष शु. १० मी रविवारीं झाला.

  |  
 • स्फुट पदें ४१ ते ४५
  रंगनाथ स्वामींचा ( निगडीकर ) जन्म शके १५३४ मध्ये मार्गशीर्ष शु. १० मी रविवारीं झाला.
 • स्फुट पदें ४६ ते ५०
  रंगनाथ स्वामींचा ( निगडीकर ) जन्म शके १५३४ मध्ये मार्गशीर्ष शु. १० मी रविवारीं झाला.
 • स्फुट पदें ५१ ते ५८
  रंगनाथ स्वामींचा ( निगडीकर ) जन्म शके १५३४ मध्ये मार्गशीर्ष शु. १० मी रविवारीं झाला.
 • मार्तंडाष्टक
  रंगनाथ स्वामींचा ( निगडीकर ) जन्म शके १५३४ मध्ये मार्गशीर्ष शु. १० मी रविवारीं झाला.
 • करुणाष्टक
  रंगनाथ स्वामींचा ( निगडीकर ) जन्म शके १५३४ मध्ये मार्गशीर्ष शु. १० मी रविवारीं झाला.
 • श्लोकपंचक
  रंगनाथ स्वामींचा ( निगडीकर ) जन्म शके १५३४ मध्ये मार्गशीर्ष शु. १० मी रविवारीं झाला.
 • गरुडसत्यभामागर्वहरण
  रंगनाथ स्वामींचा ( निगडीकर ) जन्म शके १५३४ मध्ये मार्गशीर्ष शु. १० मी रविवारीं झाला.
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

References :
मराठी ग्रंथसंग्रहालय, ठाणे.
शके १८२७.
रामकृष्ण मठ
ग्रंथ क्र. ४११

Last Updated : 2016-12-16T21:01:03.2770000