श्रीआनंद - चरितामृत

श्रीगोपाळात्मज विरचित श्रीआनंद वाचल्याने वेगळाच आनंद प्राप्त होतो.  |  
 • श्रीआनंद - पद २
  श्रीगोपाळात्मज विरचित श्रीआनंद वाचल्याने वेगळाच आनंद प्राप्त होतो.
 • श्रीआनंद - अभंग
  श्रीगोपाळात्मज विरचित श्रीआनंद वाचल्याने वेगळाच आनंद प्राप्त होतो.
 • श्रीआनंद - भूपाळी १
  श्रीगोपाळात्मज विरचित श्रीआनंद वाचल्याने वेगळाच आनंद प्राप्त होतो.
 • श्रीआनंद - भूपाळी २
  श्रीगोपाळात्मज विरचित श्रीआनंद वाचल्याने वेगळाच आनंद प्राप्त होतो.
 • श्रीआनंद - भूपाळी ३
  श्रीगोपाळात्मज विरचित श्रीआनंद वाचल्याने वेगळाच आनंद प्राप्त होतो.
 • श्रीआनंद - भूपाळी ४
  श्रीगोपाळात्मज विरचित श्रीआनंद वाचल्याने वेगळाच आनंद प्राप्त होतो.
 • श्रीआनंद - भूपाळी ५
  श्रीगोपाळात्मज विरचित श्रीआनंद वाचल्याने वेगळाच आनंद प्राप्त होतो.
 • श्रीआनंद - भूपाळी ६
  श्रीगोपाळात्मज विरचित श्रीआनंद वाचल्याने वेगळाच आनंद प्राप्त होतो.
 • श्रीआनंद - स्फुट पदे
  श्रीगोपाळात्मज विरचित श्रीआनंद वाचल्याने वेगळाच आनंद प्राप्त होतो.
 • श्रीआनंद - विशेष
  ब्रम्हानाळ मठांत नित्य व विशेष प्रसंगीं म्हटल्या जाणार्‍या आरत्या, अष्टकें श्लोक वगैरे.
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T12:51:46.8730000