कीर्तन आख्यान

कीर्तनकारांना नित्य उपयोगी अशी आख्याने. विष्णुदासांनी याला ’कीर्तन-मुक्ताहार’ असे नाव दिले होते.


  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

References : N/A
Last Updated : 2010-03-03T21:13:00.0200000