यशोदा

  • बालगीत - कृष्णा घालीतो लोळण , यश...
    बालगीत लहान मुले अवखळपणे गातात. Balgeet is always sung by children
  • यशोदा
    हिंदू धर्मातील पुराणे अतिप्राचीन असून त्यातील कथा उच्च संस्कृतीच्या प्रतिक आहेत.
  • श्रीयशोदासूक्तिः
    भगवान के प्रती सूक्ति मे श्रवण-सुखद,सुन्दर शब्दविन्यास और प्रसाद माधुर्य आदि गुणोंसे समन्वित सारभूत श्लोकोंका संचय किया जाता है।
: Folder : Page : Word/Phrase : Person