चांगदेव

 • चांगदेवचरित्र
  हा ग्रंथ शामजी गोसावी मरूद्गण यांनी लिहीला.मूळ ग्रंथात पहिले दोन अध्याय नाहीत.
 • अध्याय तिसरा
  हा ग्रंथ शामजी गोसावी मरूद्गण यांनी लिहीला.मूळ ग्रंथात पहिले दोन अध्याय नाहीत.
 • अध्याय चवथा
  हा ग्रंथ शामजी गोसावी मरूद्गण यांनी लिहीला.मूळ ग्रंथात पहिले दोन अध्याय नाहीत.
 • अध्याय पाचवा
  हा ग्रंथ शामजी गोसावी मरूद्गण यांनी लिहीला.मूळ ग्रंथात पहिले दोन अध्याय नाहीत.
 • अध्याय सहावा
  हा ग्रंथ शामजी गोसावी मरूद्गण यांनी लिहीला.मूळ ग्रंथात पहिले दोन अध्याय नाहीत.
 • अध्याय सातवा
  हा ग्रंथ शामजी गोसावी मरूद्गण यांनी लिहीला.मूळ ग्रंथात पहिले दोन अध्याय नाहीत.
 • संत नामदेवांचे अभंग - श्रीचांगदेवांची समाधी
  संत नामदेवांनी भक्ति-गीते आणि अभंगांची रचना करून समस्त जनता-जनार्दनाला समता आणि प्रभु-भक्तिची शिकवण दिली.
 • श्रीचांगदेवांची समाधी - अभंग १ ते १२
  संत नामदेवांनी भक्ति-गीते आणि अभंगांची रचना करून समस्त जनता-जनार्दनाला समता आणि प्रभु-भक्तिची शिकवण दिली.
 • श्रीचांगदेवांची समाधी - अभंग १३ ते २६
  संत नामदेवांनी भक्ति-गीते आणि अभंगांची रचना करून समस्त जनता-जनार्दनाला समता आणि प्रभु-भक्तिची शिकवण दिली.
 • चांगदेव पासष्टी
  चांगदेव पासष्टीChangdeo /Changdev Vateshwar was a deity living on the banks of Tapi river in Maharashtra. Once Muktabai and her brothers were sitting..
: Folder : Page : Word/Phrase : Person