Dictionaries | References
K

Kāṭhaka

Kāṭhaka  
Variations : Kāṭh.

  |  
अम्बा   अम्बिका   आग्रायण   उपकेतु   एकत   कुन्ति   कुवल   काहोडि   कौश्रेय   कौष्य   खार्गलि   गैरिक्षित   जीमूत   तपस्विन्   त्र्यम्बक   त्रिककुद्   तित्तिरि   दधीच   दार्तेय   दाल्भि   दाशर्म   दिवोदास   धृतराष्ट्र   नीप   पण्डक   पृथुरश्मि   प्रसृत   प्रसूति   पुराण   प्रावरेय   बक   भैमसेनि   महापुर   मिथु   यज्ञसेन   यस्क   रथाक्ष   लोमश   वैदेही   व्योमन्   वरुणानी   वसुमत्   वाक्पति   विघन   शतायुस्   श्रायस   शितिकण्ठ   सृञ्जय   सुश्रवस्   सोमप   गर्ग   गर्भ   अश्लील   आयोग   पर   प्रयाण   अक्षवाप   अचित्तपाजस्   अचित्तमनस्   अत्रपु   अत्रपुस्   अतिमोक्षिन्   अतिशी   अदस्त   अधिप्रसू   अधिवियत्   अधिषादम्   अनूद्   अनूद्द्रु   अनुध्यै   अनुनियुज्   अनुप्रपा   अनुपरास्रु   अनुभृ   अनुमृश्   अनुमान   अन्यराष्ट्रिय   अनूराध   अनुवेष्ट्   अन्वाधाव्   अनुविधाव्   अनुसम्भिद्   अनुहुर्छ्   अनालम्बुका   अपजि   अपरुध्   अप्रस्रंस   अप्सव्य   अप्सस्   अपह्नु   अपांनप्त्रीय   अपासङ्ग   अपिदह्   अपिमन्त्र   अभ्यवक्रन्द्   अभ्युष्   अभ्यायम्   अभ्यासारिणी   अभिगन्तृ   अभिगम्   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP