Dictionaries | References
H

Harshacharita.

Harshacharita.;Harṣacarita  
Variations : Hch.; Hch.; Hcar.; Hcar

  |  
काश्यपी   गोमत्   चन्द्रकेतु   पञ्चजन   प्रति   प्राचेतस   पृषदश्व   पारावत   ब्रह्मन्   बृहत्   बाहीक   भोजक   राजन्   वज्रदत्त   व्याघ्रकेतु   वातिक   वाराह   विराज   शकटाल   हिरण्यबाहु   हिरण्यवाह   गतानुगतिक   जागरूक   तावत्   प्रतिपुरुष   प्रबुद्ध   प्रश्न   परिवेष   स्थानक   हस्तक   अनुत्कट   अनुत्ताल   अनुबन्धिका   अनेलमूक   अनौपम   अपुष्कल   अवकुण्ठन   अवन्तिमिहिर   अवनाटनासिक   असितवर्त्मन्   अहीरमणि   आगरव   आगुल्फम्   आचमनक   आत्ययिक   आदा   आभोग   आयान   आयानम्   ईश्वरकारिन्   उज्जागृ   उत्कूर्चक   उत्कोच   उद्गमनीय   उन्मादिता   उपकरणीकृ   उपक्रम   उपनिर्गमनम्   उपस्मृति   उल्लक   ऊर्ज   ऊर्मिका   ऊष्माय   ऐश्वर   ऐश्वरकारणिक   ओक   औदरिक   कृ   कङ्कटिन्   कज्जलमय   कज्जलित   कुञ्ज्   कुट   कूट   कुटहारिका   कुटिकुटीकृ   कठोरित   कठोरीभू   कण्डूजुष्   कुण्डलिका   कुण्डलीकृत   कुण्डलीकरण   कृत्तिकापिञ्जर   कुतूहलकृत्   कथनिक   कदर्थनीय   कदर्थीकृति   कुपटु   कपिलाय   कपोतपेटक   कुम्भदासी   कुम्भभू   कमलमय   कुमारगुप्त   कमितृ   केयूरिन्   करगृहीति   क्रेङ्कारव   कुरङ्गाक्षी   कर्णपूरीकृ   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP