Dictionaries | References

"ಯ" Words

  |  
   ಯಂಗೂನ   ಯಂತ್ರ   ಯಂತ್ರ ಘಟಕ   ಯಂತ್ರ ಚಾಲಿತ   ಯಂತ್ರ ಭಾಗ   ಯಂತ್ರ ಮಂತ್ರ ಮಾಡುವವ   ಯಂತ್ರ ಮಾನವ   ಯಂತ್ರ ವಿದ್ಯೆ   ಯಂತ್ರ ಸಾಧನ   ಯಂತ್ರಚಾಲಿತ ದೋಣಿ   ಯಂತ್ರದ ಬಿಡಿ ಭಾಗ   ಯಂತ್ರದ ರೋಲರ   ಯಂತ್ರಭಾಗ   ಯಂತ್ರವಿದ್ಯೆ   ಯಂತ್ರೀಕರಣ   ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ   ಯಕ್ಷ   ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ   ಯಕ್ಷಿ   ಯಕ್ಷಿಣಿ   ಯಕ್ಷಿಣಿಯರು   ಯಕ್ಷೇಶ್ವರ ದ್ರುಮ   ಯಕ್ಷೋದ್ರ   ಯಕೃತ್ತು   ಯಜ್ಞ   ಯಜ್ಞ ಕುಂಡ   ಯಜ್ಞ ಮಂಟಪ   ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವ   ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವವ   ಯಜ್ಞ ಸ್ಥಳ   ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸದ   ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಬಳಸದ   ಯಜ್ಞಕರ್ಮ   ಯಜ್ಞಕುಂಡ   ಯಜ್ಞಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸದಂತಹ   ಯಜ್ಞದ   ಯಜ್ಞದ ಪಶು   ಯಜ್ಞದ ಹಸು   ಯಜ್ಞದಂತಹ   ಯಜ್ಞಮಂಟಪ   ಯಜ್ಞಮಾಡ   ಯಜ್ಞಮಾಡದಂತ   ಯಜ್ಞಮಾಡದಂತಹ   ಯಜ್ಞಮಾಡುವಿಕೆ   ಯಜ್ಞಸ್ಥಳ   ಯಜ್ಞೋಪವೀತ   ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಸಂಸ್ಕಾರ   ಯಜಮಾನ   ಯಜಮಾನನ ಪತ್ನಿ   ಯಜಮಾನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡು   ಯಜಮಾನಿ   ಯಜುರ್ವೇದ   ಯಜುರ್ವೇದಿ   ಯಜುರ್ವೇದಿಯಾದ   ಯಜುರ್ವೇದಿಯಾದಂತ   ಯಜುರ್ವೇದಿಯಾದಂತಹ   ಯತ್ತಾಸ್ಥಿತಿ   ಯತ್ತಾ-ಸ್ಥಿತಿ   ಯತ್ನ   ಯತ್ನ ಮಾಡು   ಯತಿ   ಯತಿದೋಷ ಪದ್ಯದ ವಿರಾಮ ಸ್ಥಾನ   ಯತಿ-ಭಂಗ   ಯತಿಯಾದ   ಯತಿಯಾದಂತ   ಯತಿಯಾದಂತಹ   ಯತೇಷ್ಟ   ಯಥಾಕರ್ಮ   ಯಥಾರ್ಥತೆ   ಯಥಾರ್ಥದ   ಯಥಾರ್ಥದಂತ   ಯಥಾರ್ಥದಂತಹ   ಯಥಾರ್ಥವಾದ   ಯಥಾರ್ಥವಾದಿ   ಯಥಾವತ್   ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ   ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ   ಯಥೇಚ್ಚ   ಯಥೇಚ್ಛ   ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ   ಯಥೇಚ್ಫ   ಯಥೇಷ್ಟ   ಯಥೇಷ್ಟವಾಗಿ   ಯದ್ವಾತದ್ವಾ ಮಾತುನಾಡುವವ   ಯಮ   ಯಮ ಪುರಿ   ಯಮ ಲೋಕ   ಯಮಕ   ಯಮಕ ಅಲಂಕಾರ   ಯಮದೂತ   ಯಮದೂತಕ   ಯಮದೇವ   ಯಮನಿನ   ಯಮಪುತ್ರ   ಯಮಪುರಿ   ಯಮರಾಜ   ಯಮಲೋಕ   ಯಮಲೋಕ ಯಾತ್ರೆ   ಯಮುನ   
  |  
Folder  Page  Word/Phrase  Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP