Dictionaries | References

"ದ" Words

  |  
ದಂಗೆ   ದಂಗೆ ಎಬ್ಬಿಸು   ದಂಗೆಕೋರ   ದಂಗೆಕೋರರಾದ   ದಂಗೆಕೋರರಾದಂತ   ದಂಗೆಕೋರರಾದಂತಹ   ದಂಟು   ದಂಡ   ದಂಡ ವಿಧಿಸು   ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ   ದಂಡ ಹಾಕು   ದಂಡಕಾರಣ್ಯ   ದಂಡಗೌರಿ   ದಂಡಧಾರಿ   ದಂಡನಾಯಕ   ದಂಡನೀತಿ   ದಂಡನೆ   ದಂಡನೆಗೆ ಒಳಗಾದ   ದಂಡನೆಯಿಲ್ಲದ   ದಂಡನೆಯಿಲ್ಲದಂತ   ದಂಡನೆಯಿಲ್ಲದಂತಹ   ದಂಡಯಾತ್ರೆ   ದಂಡವಿಧಿಸು   ದಂಡಸಂಹಿತೆ   ದಂಡಹಾಕು   ದಂಡಾತ್ಮಕ   ದಂಡಾತ್ಮಕವಾದ   ದಂಡಾತ್ಮಕವಾದಂತ   ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ   ದಂಡಾರಣ್ಯ   ದಂಡಾಳು   ದಂಡಿನ ಸ್ಥಳ   ದಂಡಿಸಿಲ್ಲದ   ದಂಡಿಸಿಲ್ಲದಂತ   ದಂಡಿಸಿಲ್ಲದಂತಹ   ದಂಡು   ದಂಡು ಯೋಧ   ದಂಡುರಿಗ   ದಂಡೆ   ದಂಡೆಕಾವಲು   ದಂಡೆತ್ತಿ ಹೋಗು   ದಂಡೆಯ-ರೇಖೆ   ದಂತ   ದಂತ ಚಿಕಿತ್ಸಕ   ದಂತ ಪಂಕ್ತಿ   ದಂತ ವಿಜ್ಞಾನ   ದಂತ ವೈದ್ಯ   ದಂತ್ಯ   ದಂತಕತೆ   ದಂತಕಥೆ   ದಂತಚಿಕಿತ್ಸಕ   ದಂತದ   ದಂತದ ಕೊಳೆ   ದಂತದ ಹೊಲಸು   ದಂತಮಂಜನ   ದಂತವಿರದ   ದಂತವೈದ್ಯ   ದಂತಿಮುಖ   ದಂತುರೀಕೃತ   ದಂತುರೀಕೃತವಾದ   ದಂತುರೀಕೃತವಾದಂತ   ದಂತುರೀಕೃತವಾದಂತಹ   ದಂತೋಷ್ಠ್ಯ   ದಂದೆಮಾಡುವವಳು   ದಂಪತಿ   ದಂಶನ   ದ್ಯಾನ   ದ್ಯಾನಮಗ್ನಿ   ದ್ಯಾನವಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ   ದ್ಯಾನಸ್ಥ   ದ್ಯಾನಹೀನತೆ   ದ್ಯಾನಿ   ದ್ಯುತಿಕರ   ದ್ಯುತಿಸಂಸ್ಲೇಷಣ ಕ್ರಿಯೆ   ದ್ಯೂತ ಆಟ   ದ್ಯೂತವಾಡುವ   ದ್ಯೂತವಾಡುವಂತ   ದ್ಯೂತವಾಡುವಂತಹ   ದ್ಯೋತಕ   ದ್ಯೋತಕವಾದ   ದ್ಯೋತಕವಾದಂತ   ದ್ಯೋತಕವಾದಂತಹ   ದ್ರಪ್ಸ   ದ್ರವ   ದ್ರವ ಆಸ್ತಿ   ದ್ರವ ಪದಾರ್ಥ   ದ್ರವ್ಯ   ದ್ರವ್ಯಮಾನ ಸಂಖ್ಯೆ   ದ್ರವದಂತ   ದ್ರವದಂತಹ   ದ್ರವಬಲವಿಜ್ಞಾನ   ದ್ರವಿಣ   ದ್ರವಿಸು   ದ್ರವಿಸುವಿಕೆ   ದ್ರವೀಕರಣ   ದ್ರವೀಭವನ   ದ್ರವೀಭೂತ   ದ್ರವೀಭೂತವಾದ   ದ್ರವೀಭೂತವಾದಂತ   ದ್ರವೀಭೂತವಾದಂತಹ   
  |  
Folder  Page  Word/Phrase  Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP