Dictionaries | References

"ଅ" Words

  |  
   ଅଁଘଡା   ଅଁଳା   ଅଂକ   ଅଂକପତ୍ରକ   ଅଂକରୀ   ଅଂକରୀ ଘାସ   ଅଂକୀୟ ସଂଗଣକ   ଅଂଗଛେଦକ   ଅଂଗଦ   ଅଂଗଦ ଦେବ   ଅଂଗନ୍ୟାସ   ଅଂଗବାଚୀ   ଅଂଗବିକାର   ଅଂଗବିକୃତି   ଅଂଗମାରୀ   ଅଂଗଷ୍ଟ୍ରାମ   ଅଂଗସଞ୍ଚାଳନ   ଅଂଗହୀନତା   ଅଂଗାରକ   ଅଂଗିରସ   ଅଂଗିରା   ଅଂଗିରାବୃତ   ଅଂଗୀ   ଅଂଗୀକାର   ଅଂଗୀବାଚୀ   ଅଂଗୋଲାବାସୀ   ଅଂଗୋଲିୟାନ   ଅଂଗୋଲୀୟ   ଅଂଘଡା   ଅଂଘୋଟି   ଅଂଚଳ   ଅଂଜନ ଘାସ   ଅଂଜନା   ଅଂଜା   ଅଂଜା ଜିଲ୍ଲା   ଅଂଜିର   ଅଂଡ଼ା   ଅଂଡଗ୍ରଂଥି   ଅଂତଃକ୍ରିୟା   ଅଂତଃକୋଷ   ଅଂତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରଂଥି   ଅଂତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥି   ଅଂତବିଦାରଣ   ଅଂତ୍ୟଜ   ଅଂତ୍ୟବିପୁଳା   ଅଂତ୍ୟା   ଅଂତ୍ୟାକ୍ଷରୀ   ଅଂତ୍ୟାନୁପ୍ରାସର   ଅଂତର୍ଗ୍ରହଣ   ଅଂତର୍ଦ୍ଧାନ   ଅଂତର୍ବେଦ   ଅଂତର୍ବେଦୀ   ଅଂତରରାଷ୍ଟୀୟ ଶ୍ରମ ସଂଗଠନ   ଅଂତରା   ଅଂତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶକ୍ତି ଏଜେନ୍ସୀ   ଅଂତରୀକ୍ଷ କେଂଦ୍ର   ଅଂତରୀକ୍ଷଯାନ   ଅଂତରୀପ   ଅଂତାକ୍ଷରୀ   ଅଂତାକ୍ଷରୀ ଖେଳ   ଅଂତେବାସୀ   ଅଂଦୁଆ   ଅଂଧ   ଅଂଧକ   ଅଂଧକ ମୁନି   ଅଂଧକାରୀ ରାଗିଣୀ   ଅଂଧା ବଗୁଲା   ଅଂଧାରକଣା   ଅଂଧିକା   ଅଂବର   ଅଂବରଅତର   ଅଂବରୀଷ   ଅଂବା   ଅଂବାବାଈ   ଅଂବାଲା   ଅଂବାଲା ଜିଲ୍ଲା   ଅଂବାଳିକା   ଅଂବାସା   ଅଂବାସା ସହର   ଅଂବାହଳଦୀ   ଅଂବିକା   ଅଂବିକାପୁର   ଅଂବୁ   ଅଂବୁଜ   ଅଂବୁଜା ରାଗିଣୀ   ଅଂଶ   ଅଂଶ ଆବଣ୍ଟନ   ଅଂଶ ବିଭାଜନ   ଅଂଶକାଳିକ   ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା   ଅଂଶଦାନ   ଅଂଶଫଳକ   ଅଂଶବଞ୍ଚିତ   ଅଂଶହୀନ   ଅଂଶୀଦାର   ଅଂଶୁ   ଅଂଶୁମନ   ଅଂଶୁମାନ   ଅଂଶୁମାନ୍   
  |  
Folder  Page  Word/Phrase  Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP