Dictionaries | References

"ન" Words

  |  
   ન ઉડનારું   ન ઉડી શકતું   ન કરેલું   ન ઢાંકવું   ન તપાસેલું   ન સાંભળેલું   નએપંજ   નકટા   નકટું   નકટેસર   નકડા   નકદ   નકદી   નકબ   નકલ   નકલ ઉતારવી   નકલ કરવી   નકલ કરેલ   નકલખોર   નકલચી   નકલનવીસી   નકલનોર   નકલપરવાના   નકલબાજ   નકલરૂપ   નકલી   નકલોલ   નકવેસર   નકશાકશી   નકશાગર   નકશાગરી   નકશાનવીસ   નકશાપોથી   નકશી   નકશીકામ   નકશીગર   નકશીદાર   નકશો   નકસીર   નકાબ   નકામી ભાગદોડ   નકામી વસ્તુ   નકામુ-થવું   નકામું   નકાર   નકારવાળું   નકારવું   નકારાત્મક   નકારાર્થક   નકારાર્થી   નકારાંત   નકારી દેવું   નકાશ   નકાશગર   નકીર   નકુલ   નકુલક   નકુલાંધ રોગ   નકુલી   નકુલૌષ્ઠી   નકુળ   નક્કર   નક્કર આહાર   નક્કર ખાદ્ય   નક્કર પદાર્થ   નક્કર ભોજ્ય પદાર્થ   નક્કા   નક્કાશી   નક્કી   નક્કી કરનાર   નક્કી કરવું   નક્કી કરેલું   નક્કી થવું   નક્કૂર-વાંસ   નક્ર   નક્ર ઘડિયાલ   નક્શો   નક્શોનિગાર   નક્ષત્ર   નક્ષત્ર ચિંતામણી   નક્ષત્રચિંતામણી   નક્ષત્રનાથ   નક્ષત્રમંડળ   નક્ષત્રમાલા   નક્ષત્રમાળા   નક્ષત્રેશ   નક્સલ   નક્સલવાદ   નક્સલવાદી   નક્સલી   નખ   નખખાદી   નખરા   નખરાબાજ   નખરાળી   નખરાળું   નખરાં   નખરાં કરવા   નખરાં કરવાં   
  |  
Folder  Page  Word/Phrase  Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP