Dictionaries | References

"એ" Words

  |  
   એ જ ક્ષણે   એ જ ઘડીએ   એ જ સમયે   એ ટી એમ   એ દરમિયાન   એ પ્રમાણે   એ બ્લડ ગ્રુપ   એ બ્લડગ્રુપ   એ મુજબ   એ રક્ત વર્ગ   એ રક્તવર્ગ   એ રીતે   એ વખતે   એ વચ્ચે   એ.ડી   એઆઈએફએફ   એઇડ્સ   એએસ   એક   એક અને અર્ધું   એક આની   એક એક ડગલું   એક એક પગલું   એક કોર   એક જાતનો તેજાનો   એક જીવડું   એક જેવું   એક તરફ   એક થવું   એક પક્ષી   એક પછી એક   એક પણ નહીં   એક બાજુ   એક બાજુનું   એક ભાગ   એક માસનું   એક શીંગડાવાળું   એક સરખું   એક સાથે બનવું   એક સો પચાસ   એક સો પંચોતેર   એક હાથ પર   એક-આયોડિન   એકક   એકકૃષ્ટા   એકકોશી પ્રાણી   એકકોશીય જંતુ   એકખુરી   એકગાછી   એકચક્ર   એકચક્રી   એકચારિણી   એકચિત્ત   એકચોબા   એકછત્ર   એકછત્ર રાજ્ય   એકછત્રી   એકટંગ   એકટંગિયું   એકટંગું   એકઠી   એકઠું   એકઠું કરવું   એકઠું થવું   એકડ   એકતત્ત્વવાદ   એકતરફી   એકતરા   એકતર્ફા   એકતલી   એકતંત્ર   એકતંત્રી   એકતંત્રીવાદ્ય   એકતા   એકતાન   એકતાર   એકતારો   એકતાલ   એકતાળીસ   એકતાળીસમું   એકતીશમું   એકતીસમું   એકત્ર   એકત્ર કરવું   એકત્રિત   એકત્રિત કરવું   એકત્રિત થવું   એકત્રીકરણ   એકત્રીશ   એકત્રીશમું   એકત્રીસ   એકત્રીસ તારીખ   એકત્રીસમી   એકત્રીસમી તારીખ   એકત્રીસમું   એકદમ   એકદંત   એકદિવસીય   એકદેશી   
  |  
Folder  Page  Word/Phrase  Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP