Dictionaries | References

"ਦ" Words

  |  
ਦਇਆ   ਦਇਆ ਕਰਨਾ   ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ   ਦਇਆ ਨਦੀ   ਦਇਆ ਨਾਲ   ਦਇਆ ਪਾਤਰ   ਦਇਆ ਮਈ   ਦਇਆ ਮੌਤ   ਦਇਆ ਵਾਨ   ਦਇਆਸ਼ੀਲਤਾ   ਦਇਆਨਤਦਾਰ   ਦਇਆਪੂਰਵਕ   ਦਸ   ਦਸ ਹਜਾਰ   ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ   ਦਸ ਕਰੋੜ   ਦਸ ਕੁ   ਦਸ ਖਰਬ   ਦਸ ਗੁਣਾ   ਦਸ ਤਾਰੀਕ   ਦਸ ਤਾਰੀਖ   ਦਸ ਤਾਰੀਖ਼   ਦਸ ਤੇ ਇਕ   ਦਸ ਲੱਖ   ਦਸ਼ਹਰਾ   ਦਸਹਰੀ   ਦਸਹਰੀ ਅੰਬ   ਦਸਹਿਰੀ   ਦਸਹਿਰੀ ਅੰਬ   ਦਸ਼ਕ   ਦਸ਼ਕੰਧਰ   ਦਸ਼ਕੀ   ਦਸਖਤ   ਦਸਖ਼ਤ   ਦਸਖਤ-ਰਹਿਤ   ਦਸਗੁਣਾ   ਦੰਸ਼ਟ੍ਰਾਲ   ਦੱਸਣਾ   ਦਸਤ   ਦਸ਼ਤ   ਦਸਤਕ   ਦਸਤਕਾਰ   ਦਸਤਕਾਰ ਵਰਗ   ਦਸਤਕਾਰੀ   ਦਸਤਖ ਹੋਇਆ   ਦਸਤਖ਼ਤ   ਦਸਤਖਤ ਹੋਇਆ   ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਾ   ਦਸਤਾ   ਦਸਤਾਨਾ   ਦਸਤਾਰ   ਦਸਤਾਵਰ   ਦਸਤਾਵੇਜ   ਦਸਤਾਵੇਜ਼   ਦਸਤਾਵੇਜੀ   ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ   ਦਸਤੂਰ   ਦਸਤੇਦਾਰ   ਦਸਨਾਮੀ   ਦਸ਼ਨਾਮੀ   ਦਸੰਬਰ   ਦਸਮਦੁਆਰ   ਦਸ਼ਮਲਵ   ਦਸਮੀ   ਦਸ਼ਰਤ   ਦਸ਼ਰਥ   ਦਸਵਾਂ   ਦਸਵੀ   ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ   ਦਸਵੀ ਤਿਥੀ   ਦਸ਼ਾ   ਦਸ਼ਾਂ   ਦਸ਼ਾਹ   ਦਸ਼ਾਨਨ   ਦਸ਼ਾਵਤਾਰ   ਦੱਸਿਆ   ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ   ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ   ਦੱਸੀ ਗਈ   ਦਸੂਤੀ   ਦੱਸੇ ਹੋਏ   ਦਸ਼ੇਰਕ   ਦਸੇਰੀ   ਦਹਸ਼ਤ ਪੂਰਵਕ   ਦਹਸ਼ਤ-ਅੰਗੇਜ਼   ਦਹਸਿਰਾ   ਦਹਾਈ   ਦਹਾਕਾ   ਦਹਾਜੂ   ਦਹਾੜ   ਦਹਾੜਣਾ   ਦਹਾੜਨਾ   ਦਹਿਸ਼ਤ   ਦਹਿਸ਼ਤ-ਅੰਗੇਜ਼   ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ   ਦਹਿਸ਼ਤਗ੍ਰਦੀ   ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦ   ਦਹਿਸ਼ਤਪੂਰਵਕ   ਦਹਿਕਾਉਣਾ   ਦਹਿਲ   
  |  
Folder  Page  Word/Phrase  Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP