Dictionaries | References

"ਥ" Words

  |  
ਥਉ ਟਿਕਾਣਾ   ਥੱਕ ਹਾਰਾ   ਥੱਕਣਾ   ਥੱਕਾ   ਥਕਾਉਣ ਵਾਲਾ   ਥਕਾਉਣਾ   ਥਕਾਊ   ਥਕਾਨ   ਥਕਾਨ ਦੂਰ ਕਰਨਾ   ਥਕਾਨ ਮਿਟਾਉਣਾ   ਥਕਾਰਾਂਤ   ਥਕਾਵਟ   ਥਕਾਵਟੀ   ਥੱਕਿਆ   ਥੱਕਿਆ ਹਾਰਿਆ   ਥੰਡਿਲ   ਥਣ   ਥੱਣ   ਥਣ ਦਾ ਅਗਲਾ ਭਾਗ   ਥਣਟੁੱਟੂ   ਥਣਧਾਰੀ   ਥਣਧਾਰੀ ਜੰਤੂ   ਥਣਧਾਰੀ ਜੀਵ   ਥੰਦਾ   ਥਨਟੁੱਟੂ   ਥਨੇਲਾ   ਥੱਪ ਥਪਾਉਣ ਵਾਲਾ   ਥੱਪਣਾ   ਥਪਥਪਾਉਣਾ   ਥੱਪਥਪਾਉਣਾ   ਥੱਪੜ   ਥੱਪੜ ਮਾਰਨਾ   ਥਪੇੜਾ   ਥਪੇੜਾ ਮਾਰਨਾ   ਥੰਮ੍ਹ   ਥੰਮ੍ਹਾ   ਥਮਣਾ   ਥੱਮਣਾ   ਥੰਮਣਾ   ਥਮਲਾ   ਥਮਾਉਣਾ   ਥੰਮਾਉਣਾ   ਥਮਿਆ   ਥਮਿਆ ਹੋਇਆ   ਥੰਮਿਆ ਹੋਇਆ   ਥੰਮੀਆਂ   ਥਰਡ ਗੇਅਰ   ਥਰਥਰ   ਥਰ-ਥਰ   ਥਰ-ਥਰ ਕਰਨਾ   ਥਰਥਰ-ਕੰਪਣੀ   ਥਰਥਰ-ਕੰਪਨੀ   ਥਰਥਰ-ਕੰਬਣੀ   ਥਰਥਰਾਉਣਾ   ਥਰਥਰਾਹਟ   ਥਰਥਲਾਉਂਣਾ   ਥਰਨਾ   ਥਰਮਸ   ਥਰਮਾਮੀਟਰ   ਥਰਮੋਡਾਇਨੈਮਿਕਸ   ਥਰਮੌਸ   ਥਰਾਉਂਣ   ਥਰਾਉਣਾ   ਥ੍ਰੀ ਮਾਇਲ ਆਈਸਲੈਂਡ   ਥ੍ਰੀ ਮਾਇਲ ਆਈਲੈਂਡ   ਥਰੀਵੀਲ੍ਹਰ   ਥਲ   ਥਲ ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਧਨ   ਥਲ ਸੈਨਾ   ਥਲ ਪੰਛੀ   ਥਲਸੈਨਾ   ਥਲਚਰ   ਥੱਲਲਾ   ਥੱਲਲਾ ਹੋਠ   ਥੱਲਲਾ ਬੁੱਲ੍ਹ   ਥੱਲਲੀ ਦਿੰਬਾਗ ਘਾਟੀ ਜ਼ਿਲਾ   ਥਲਵਾਸੀ   ਥਲ-ਵਾਹਨ   ਥੱਲੜਾ   ਥੱਲਾ   ਥਲੀ   ਥਲੀ ਜੀਵ   ਥਲੀ ਪੰਛੀ   ਥਲੀ ਪ੍ਰਾਣੀ   ਥਲੀਚਰ ਪ੍ਰਾਣੀ   ਥੱਲੇ   ਥੱਲੇ ਉਤਾਰਨਾ   ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਣਾ   ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਉਪਰ ਤੱਕ   ਥੱਲੇ ਦਾ   ਥੱਲੇ ਲਾਉਣਾ   ਥੱਲੇ ਲਾਹੁਣਾ   ਥੱਲੇ-ਜਾਣਾ   ਥੜਾ   ਥਾਂ   ਥਾਂ ਦੇਣਾ   ਥਾਂ ਬਦਲੀ   ਥਾਉਂ ਟਿਕਾਣਾ   ਥਾਇਮਿਨ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਾਇਡ   ਥਾਇਰਾਰਡ   
  |  
Folder  Page  Word/Phrase  Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP