Dictionaries | References

"ਆ" Words

  |  
ਆ ਪਹੁੰਚਣਾ   ਆਉਸ   ਆਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ   ਆਉਣ ਵਾਲਾ   ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ   ਆਉਣ-ਜਾਣ   ਆਉਣਾ   ਆਉਂਣਾ-ਜਾਣਾ   ਆਉਭਗਤ   ਆਉਲਾ   ਆਊਟ   ਆਊਟ ਆਫ਼ ਡੇਟ   ਆਊਟ ਹੋਣਾ   ਆਊਟ ਕਰਨਾ   ਆਊਟਡੇਟਡ   ਆਇ ਫੋਨ   ਆਇਉਡੀਨ   ਆਇਆ ਹੋਇਆ   ਆਇਆਪਨ   ਆਇਆਪਾਨ ਨਰਕ   ਆਇਸਕਰੀਮ   ਆਇਜ਼ਕ ਨਿਊਟਨ   ਆਇਜ਼ੋਲ   ਆਇਜੋਲ ਸ਼ਹਿਰ   ਆਇਤ   ਆਇਤਨ   ਆਇਤਾਕਾਰ   ਆਇਨਾ   ਆਇਫਲ ਟਾਵਰ   ਆਇਫੋਨ   ਆਇਰਸ਼   ਆਇਰਸ਼ ਪੰਟ   ਆਇਰਸ਼ ਪੌਂਡ   ਆਇਰਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ   ਆਇਰਨ   ਆਇਰਨ ਦਾ   ਆਇਰਨ ਭੰਡਾਰ   ਆਇਰਲੈਂਡ   ਆਇਰਲੈਂਡੀ   ਆਇਰਲੈਂਡੀ ਭਾਸ਼ਾ   ਆਇਰਿਸ਼   ਆਇਲ ਕਲਰ   ਆੱਇਲ ਕਲਰ   ਆਇਲ ਪੇਂਟ   ਆੱਇਲ ਪੇਂਟ   ਆਈ   ਆਈ ਹੋਈ   ਆਈ ਕਾਰਡ   ਆਈ ਡਰਾਪ   ਆਈ ਡ੍ਰਾੱਪ   ਆਈ ਡਰੋਪ   ਆਈ ਪੈਡ   ਆਈ ਫੋਨ   ਆਈ ਬੀ ਆਰ ਡੀ   ਆਈ ਬੈਂਕ   ਆਈ. ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ   ਆਈ.ਕੇ. ਗੁਜਰਾਲ   ਆਈ.ਟੀ   ਆਈਐਸਆਈ   ਆਈਏਐਸ   ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ   ਆਈਸਕਰੀਮ ਕੋਨ   ਆਈਸਲੈਂਡ   ਆਈਸਲੈਂਡ ਗਣਰਾਜ   ਆਈਸਲੈਂਡ ਦੀਪ   ਆਈਸਲੈਂਡ ਵਾਸੀ   ਆਈਸਲੈਂਡਿਕ   ਆਈਸਲੈਂਡੀ   ਆਈਸਲੈਂਡੀ ਕਰੋਨ   ਆਈਸਲੈਂਡੀ ਕਰੋਨਾ   ਆਈਸਲੈਂਡੀ ਭਾਸ਼ਾ   ਆਈਸਲੈਂਡੀ ਲਿਪੀ   ਆਈਸੀਆਈ   ਆਈਸੋਟੋਪ   ਆਈਜੋਲ   ਆਈਜ਼ੋਲ   ਆਈਜ਼ੋਲਜ਼ਿਲ੍ਹਾ   ਆਈਜ਼ੋਲਜ਼ਿਲਾ   ਆਈਪਾਡ   ਆਈਪੀ ਅਡਰੈੱਸ   ਆਈਪੀ ਪਤਾ   ਆਈਪੀਓ   ਆਈਪੀਐਸ   ਆਈਪੈਡ   ਆਈਫੋਨ   ਆਈਵਰੀ ਕੋਸਟ   ਆਸ   ਆਸ ਕਰਨਾ   ਆਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ   ਆਸ ਰਹਿਤ   ਆਸ ਰੱਖਣੀ   ਆਸਅਨਕੂਲ   ਆਸ਼ਕ   ਆਸ਼ਕ ਹੋਣਾ   ਆਸ਼ਕਾਨਾ   ਆਸ਼ਕਾਬਾਦ   ਆਸ਼ਕੀ   ਆਸਟਰੀਅਨ   ਆਸਟ੍ਰੀਅਨ   ਆਸਟਰੀਆ   
  |  
Folder  Page  Word/Phrase  Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP