Dictionaries | References

"ঘ" Words

  |  
   ঘুইয়াঁ   ঘুকা   ঘগ্গর   ঘগ্গর নদী   ঘুগুৰা   ঘুঘু   ঘুঘঞ্চি   ঘঘরবেল   ঘুঁঙ্গুর   ঘুঙ্ঘুচি   ঘুঙ্ঘচী   ঘুঙুর   ঘুঁঙুর   ঘুঙুরযুক্ত   ঘা   ঘাঁ   ঘা উত্পন্নকারী   ঘাগু   ঘাগৰা   ঘাঘ   ঘাঘ কবি   ঘাঘড়া   ঘাঘরা   ঘাঘৰা   ঘাট   ঘাট কামানো   ঘাটকর   ঘাটাঘাটি করা   ঘাটি   ঘাটের পান্ডা   ঘাটের সিঁড়ি   ঘাটতি খাতা   ঘাটন   ঘাটবার   ঘাড়নৈল   ঘাত   ঘাতক   ঘাতক যোগ   ঘাতকতা   ঘাতাংক   ঘানা   ঘানা গণতন্ত্র   ঘানা বাসী   ঘানাবাসী   ঘানার   ঘানায়ান   ঘানি   ঘানি টনা   ঘান্টিয়ার   ঘান্টিয়ার রোগ   ঘাবিহীন   ঘাবড়ানো   ঘাবড়ে যাওয়া   ঘাম   ঘাম নিঃসরণ   ঘামকাল   ঘামকালি   ঘামাচি   ঘামচি   ঘামে ভিজে যাওয়া   ঘামোই   ঘামত তিতা   ঘামূহ   ঘারাপুরি দ্বীপ   ঘারন   ঘারনাল   ঘাস   ঘাস কাটাই   ঘাসিয়ারা   ঘাসের তৈরী   ঘাসুড়ে   ঘাঁহ   ঘাঁহ কটা   ঘায়েল   ঘায়েল পায়রা   ঘায়েল হওয়া   ঘি   ঘিঁ   ঘিউ   ঘিটঘিটীয়া আন্ধাৰ   ঘিটমিটীয়া আন্ধাৰ   ঘিণ   ঘিণ লগা   ঘিরে থাকা   ঘী তে রান্না করা ভোজন   ঘুচিয়াঘুচি   ঘেওর   ঘেকঘেকি   ঘেগ   ঘেঁঘ   ঘেটাল   ঘেতলা   ঘেন্না করা   ঘেৰ   ঘেৰ দিয়া   ঘেৰঘেৰাই থকা   ঘেৰঘেৰোৱা   ঘেরা   ঘেৰা   
  |  
Folder  Page  Word/Phrase  Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP