ह वा ई

See also हवई , हवयी
 स्त्री. १ मोठी चंद्रज्योत ( शोभेच्या दारूची ). २ एक प्रकारचा बाण ( दारूचा ) हवया गगनातें भेदिती । देव पाहती विमानीं । - ह २४ . १३४ . [ फा . हवाई ]

Related Words

वा      एको देवः केशवो वा शिवो वा   ह ट्ट   एका भार्या सुंदरी वा दरी वा   ह वा ई   नरो वा कुंजरो वा   स्वस्थे को वा न पंडितः l   अर्थ वा साधयेतू देहं वा पातयेत्‍      दगडापरीस ई (वी) ट मऊ   घाई-ई   ई न मी न सवा तीन or ई न मी न साढे तीन   दांत फुटो वा बदाम फुटो   चाव-वा   शिडकाव-वा   देहं‌ वा पातयेत्‍, अर्थ वा साधयेत्।   H (ह)   आडय-ई-व   कुकुचीका ई   वीर-इ (ई) र पहा. विरेंत घालणें   भुई or ई   खायला काळ वा भुईला भार   कौषारव वा कौषारवि   अटकाव or वा   पुराव or वा   उठाव-वा   टिकाव or वा   अधुपा-वा   अटकाव-वा   खांडव or वा   शिडकाव or वा   कुत्र्याला खीर वा गाढवाला चपात्‍या   खांदकुहा or वा   फैलाव or वा   एधवां-वा   रीघाव-वा   पेहराव or वा   आसनकुहा or वा   पायरव-वा   आडय-ई-व      ई न मी न सवा तीन or ई न मी न साढे तीन   कुकुचीका ई   घाई-ई   दगडापरीस ई (वी) ट मऊ   भुई or ई   वीर-इ (ई) र पहा. विरेंत घालणें      
: Folder : Page : Word/Phrase : Person