Dictionaries | References

सावनी कल्याण

 पु. ( संगीत ) एक राग . यांत षड्‍ज , तीव्र गांधार , पंचम , तीव्र धैवत , तीव्र निषाद हे स्वर लागतात . जाति षाडव षाडव . वादी षड्‍ज , संवादी पंचम . गानसमय रात्रीचा पहिला प्रहर .

Related Words

सावनी कल्याण   कल्याण   धरतो दुष्टाची संगत, त्याचें कल्याण नाही होत   सूद कल्याण   पंच कल्याण-णी   कल्याण (आंगिरस)   सावनी कल्याण   चांगले जग, हेंच जगाचे कल्‍याण   जो शिक्षा करूं पाहतो, तो कल्‍याण चिंततो   ज्‍याचें अन्न खावें, त्‍याचें कल्‍याण चिंतावें   सामाजिक कल्याण   कल्याण   पंच कल्याण-णी   कल्याण (आंगिरस)   चांगले जग, हेंच जगाचे कल्‍याण   जो शिक्षा करूं पाहतो, तो कल्‍याण चिंततो   ज्‍याचें अन्न खावें, त्‍याचें कल्‍याण चिंतावें   धरतो दुष्टाची संगत, त्याचें कल्याण नाही होत   सामाजिक कल्याण   सूद कल्याण   कल्याण   कल्याण (आंगिरस)   चांगले जग, हेंच जगाचे कल्‍याण   ज्‍याचें अन्न खावें, त्‍याचें कल्‍याण चिंतावें   जो शिक्षा करूं पाहतो, तो कल्‍याण चिंततो   धरतो दुष्टाची संगत, त्याचें कल्याण नाही होत   पंच कल्याण-णी   सूद कल्याण   सामाजिक कल्याण   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person