श्यामची.आई

Related Words

आई   नारळाची आई   लोण्याहून मऊ असली तरी सासू आणि जखिण असली तरी आई   अकर्म्याची आई मरो, सकर्म्याची सासू मरो   आई पोरका   असत्याचा बाप, नसत्याची आई   भामटा-भामट्याच्या आई, भोंदून लोक खाई   बाप भीक मागूं देईना, आई पोटभर जेऊं देईना   आई ना बाई, मंगळ कोण गाई   धर्माची आई आणि काय देई   हातांत नारळाची आई देणें   चोराची नाहीं, शिंदळाची आई   दुबळी आई, कोरडी नई   थोरली आई   आई मरावी, मावशी उरावी   असेल आई तर मिळेल साई   लहानपणीं आई आई, थोरपणीं बायलाबाई   आई बघते पोटाकडे, आणि बायको बघते पाठीकडे   आई तेली, बाप माळी, बेटे निकले सुजानअल्ली   आई गोड की खाई गोड   खोबर्‍याची आई   नायकिणीच्या पोरास रात्री आई नाहीं, दिवसा बाप नाहीं   दानधर्माची आई, जाणे चतुराई   रडतो आई आई आणि म्हणतो बाई बाई   आई आई बाबा आले, आले तुला खेळवायला अन् मला लोळवायला   लहानपणी आई आई, थोरपणी बायलाबाई   मादरचोदाची आई पासली पाडून लोळवावी   उपयोगी पडत नाहीं आई, इतकी उपयोगी पडते शेजीबाई   आई माझी डोंबाळी आणि अवसे पुनवे ओंबाळी   रांडेच्या पोरास दिवसा बाप नाहीं व रात्रीं आई नाहीं   अंधळें मुला उपयोगी नातरी आई बाप डोळे चांगले तरी   बाळपणीं आई मेली, पोराला कोण सांभाळी   आई व्याली, पोर पिसा, जावई मिळाला तोहि तसा   शिंदळाची आई, चोराची नाहीं   आई तशी बाई, मंगळ कोण गाई   आई जेऊं घालीना, बाप भीक मागूं देईना   आई भेरी, बाप पडघम आणि संबळ भाऊ   आई गेली म्हणजे बाप पाहुणा   शिंदळाची आई, गुराख्याचें आलें, आणि कुणब्याचें गेलें   बकर्‍याच्या आई ! किती काळजी करशील बाई !   आई जेवलो, म्हाळसा पावली   मुंगळा म्हणतो, आई मी भेली उचलतो, बाळा तुझी कंबरच सांगते   चोराची आई मडक्‍यांत तोंड घालून रडे   आई एली, बाप तेली आणि मुलगा शेख चिली   चार जणांची आई, बाजेवर जीव जाई   मन जाणें पापा आणि आई जाणे मुलाच्या बापा   भवानी-भवानी आई देवळांत आणि नायटे जगांत   कुणब्‍याची आई, कुणब्‍यास व्याली   आई नसो, पण मावशी असो   आई! मी ढेप आणतों, तर मुंगळ्या बाबा! तुझी कंबरच सांगते आहे   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Related Pages

: Folder : Page : Word/Phrase : Person