Dictionaries | References

श्यामची.आई

Related Words

आई   नारळाची आई   लोण्याहून मऊ असली तरी सासू आणि जखिण असली तरी आई   अकर्म्याची आई मरो, सकर्म्याची सासू मरो   असत्याचा बाप, नसत्याची आई   आई पोरका   आई ना बाई, मंगळ कोण गाई   धर्माची आई आणि काय देई   बाप भीक मागूं देईना, आई पोटभर जेऊं देईना   भामटा-भामट्याच्या आई, भोंदून लोक खाई   हातांत नारळाची आई देणें   आई मरावी, मावशी उरावी   चोराची नाहीं, शिंदळाची आई   थोरली आई   दुबळी आई, कोरडी नई   असेल आई तर मिळेल साई   लहानपणीं आई आई, थोरपणीं बायलाबाई   आई गोड की खाई गोड   आई तेली, बाप माळी, बेटे निकले सुजानअल्ली   आई बघते पोटाकडे, आणि बायको बघते पाठीकडे   खोबर्‍याची आई   दानधर्माची आई, जाणे चतुराई   नायकिणीच्या पोरास रात्री आई नाहीं, दिवसा बाप नाहीं   आई आई बाबा आले, आले तुला खेळवायला अन् मला लोळवायला   रडतो आई आई आणि म्हणतो बाई बाई   लहानपणी आई आई, थोरपणी बायलाबाई   आई माझी डोंबाळी आणि अवसे पुनवे ओंबाळी   उपयोगी पडत नाहीं आई, इतकी उपयोगी पडते शेजीबाई   मादरचोदाची आई पासली पाडून लोळवावी   रांडेच्या पोरास दिवसा बाप नाहीं व रात्रीं आई नाहीं   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Related Pages

: Folder : Page : Word/Phrase : Person