यथा देव, तथा भक्त

जसा देव तसे भक्त. जसा गुरु, तसा चेला.

Related Words

देव   भोळा भाव, अंधळा देव   देव पाण्यांत घालणें   दृढभाव तोच देव   देव देव्‍हार्‍यांच बसणें   देव दव्हार्‍यांत नांत   एका पूजेनें देव म्हातारा होत नाही   देव नवसाला पावणें   आदां देव चोरां प्रसन्न   चोरी मारी, देव त्‍याचें बरें करी   दाष्टयास देव धार्जिणा   देव देव करतां   ज्‍यापुढें धुपाटणें नाहीं, तो देव नाहीं   धा थंय देव   भावासारिखा देव   घटः पिबति पानीयं ताडनं झल्‍लरी यथा।   जाचें मन भोळें ताका देव दिता केळें, जाचें मन कपट ताका देव दिता थापट   देव जांवकी, तरि चणे खांवका   भोळयाचे देव सोळा   देव न मारे लाठीसे, कुमत देत चढाय   देव तशी पूजा आणि संगत तशी वागणूक   गरीबाचा देव वाली (साह्यकारी)   यथा वृक्षः तथा फलं   यथा बीजं तथांकुरः।   यथा-यथातथा   पाण्यावयलो देव नि सवतीवयलो घोव   देव्हार्‍यांत देव नाहींसा होणें   महाकाळ-महांकाळी देव आणि अतिकाळी यजमानीण   बटके-देव झाले लटके, ब्राह्मण झाले बटके   यथा भूमिस्तथा तोयम्   देव घालणे - पडणें   देव होतां पाठमोरा।नसतीं विघ्नेंयेतीं घरा।   ज्याचें मन भोळें ताका देव दिता केळें   राव पाहावा कां देव पाहावा   आवै जाणता भुरग्याचो बाप, आनी देव जाणता पाप   दगडाला शेंदूर फांसून देव करणें   भक्ताच्या कामकाजीं, देव सदा राजी   सोनें केलें देवानें आणि सोन्याचा देव केला माणसानें   जगाचा पसारा, देव झाला आसरा   पैचा घेतला गूळ, वर घातलें पाणी, देव केला, धर्म केला, धर पोरा। मार बचक, गूळच गूळ!   दगडाचा देव (सुद्धां) सोन्याचे मेखेला गांड वासतो   भक्ताच्या प्रेमासाठीं, देव धांवे पाठोपाठीं   अंधळो दोन डोळे मागना - अंधळो मागता एक डोळो देव दिता दोन डोळे   स्वर्गांतल्या देवाची तुटली दोरी, पृथ्वीवरील देव बोंबटया मारी   देव सर्वत्र जगीं भरला, तो कैसा दिसे निराळा   आशा सुटेना, देव भेटेना   शिंदळचार-चाळे-देव   देव आला द्यायाला, तों पदर नाहीं घ्यायाला   संशय फिटेना, देव भेटेना   देव देतो नी देवाचार अडवा येतो   चार भक्त   जेथें भाव, तेथें देव   ज्‍यापुढें धुपाटणें नाहीं, तो देव नाहीं   जसा भाव, तसा देव   तथा   दगडाला शेंदूर फासून देव करणें   दगडाला शेंदूर फांसून देव करणें   दृढभाव तोच देव   दया तेथे देव   द्या-द्या थै देव   देव   देव II.   देव करणें   देव देव करणें   देवापुढचा देव or देवापुढें देव   धा थंय देव   नको गे बाई! कोंकणांतलो घोव, सोंवळा (नेसणें) सोडून घेव पण निरोप देव   पांढरीचें दैवत, पांढरीचा देव   पालखींतला देव   बायको दादल्याला, भक्त देवाला   भक्त   भक्त-भक्त तो शिरोमणी । धन्य तो संसारीं । नित्य अवधारी । गुरुवचनें ॥   भावासारिखा देव   भोळा भाव, अंधळा देव   यथा   शिंदळचार-चाळे-देव   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person