बायको दादल्याला, भक्त देवाला

ज्या प्रमाणें देवाचें महात्म्य भक्तावर अवलंबून असतें तशी नवर्‍याची कीर्ति बायकोवर अवलंबून असते.

Related Words

बायको   मानभावाची बायको   बायको भली तर नवरा भला   बायको-बायको करणें   देवाला भट आणि मुलाला पंताजी-मास्तर   गवत गोंडाळ, शेत धोंडाळ, बायको तोंडाळ नसावी   हेंकोंडा-हेंकोंडा कुनबी दुनला रांघे अन् त्याची बायको तीनदां रांघे   भावका देवीला नाहीं नवरा आणि वेताळाला नाहीं बायको   ब्राम्हणाचा हरवावा तांब्या, मुसलमानाची मरावी बायको, वाढ्याचं मोडावं घर   चांभाराच्या देवाला खेटरांची पूजा   बारा गांवची मोकाशी, घरीं बायको उपाशी   कांद्याचे कोरड्यास, मानभावाची बायको व गाढवाचें जित्राप यांना श्रम व खर्च नाहीं   बुडकी-बुडकीची विहीर नव्हे, पाटाची बायको नव्हे   बायको दुसरी, फजिती तिसरी   बायको गेली कर्जानें, आपण गेला व्याजानें   अडक्याचा ऊंस, नवरा बायको खुष   देवाला द्यावे कण, घ्यावे मग   अभिमान देवाला साजे, मनुष्याचे फुकट गाजेवाजे   देवाला फूल, घराला मूल   चांभाराच्या देवाला खेटराची पूजा   (देवाला) भोग चढविणें-लावणें   बाहेरच्या देवाला टिळे गोळे आणि घरच्या देवावर हगती कावळे   कुत्र्याला मिळे सोन्याची साखळी, देवाला न मिळे फुलाची पाकळी   पोटभर जेवला अन्‌ देवाला विसरला   जो देवाला विसरला, तो पारखा झाला   चोरी केली सासरीं, बायको खजील झाली अंतरीं   होऊं नये कोणाची बायको आणि होऊं नये कोणाचा चाकर   गेल्‍याचें घर व मेल्‍याची बायको   पाटाची बायको गडबडा लोळे   श्रीमंताचें जळूं नये घर, तरुणाची मरुं नये बायको व वृद्धाचा मरुं नये पुत्र   बायको रे करीनास, तूंच गे रांडे होईनास   बायको शहाणी असली तर संसार, नाहींतर विपचार   शेत धोंडाळ, बायको तोंडाळ, गवत गोंडाळ   बायको माझी गुळाची भेली, म्हातारी मेली तर पीडा गेली   बायको नाहीं पाहुणी अन् चरवी नाहीं ठेवणी   अंगाखालची बायको or स्त्री   बायको ना बिर्‍हाड, चोटाला बांधला शिराड   हंसती बायको रडता पुरुष कामाचीं नाहींत   वेताळाला नाहीं बायको आणि धावगा देवीला नाहीं घावे   सस्ताईची भाजी, बायको झाली राजी   वरण दाटणीं, आणि बायको आटणीं   शिळी भाकर ताकानें गोड व वाईट बायको पोरानें गोड   बायको विलासी, नवरा उदासी   मानभावाची बायको आणि गाढवाचें जित्रप   बायको करतां सुख वाटे, पण धबला घेतां गांड फाटे   हगवणीला बायको, नागवणीला सोयरा   घरापरी घर गेलें, बायकोपरी बायको गेली   बायको आली पणांत, नवरा चालला कोनांत   भटा तुझी बायको कशी, तर परघर वर्ज्य   भटजी, बायको कां कराना? तर भटजी म्हणतोः बाई, तुम्हीच कां व्हाना?   अंगाखालची बायको   अभिमान देवाला साजे, मनुष्याचे फुकट गाजेवाजे   अवडती बायको   आई गेली देवाला, देव आला घराला   आयती बायको   आवडती बायको   ऋणको धनकोची बायको   ओढाळ गुरूं ओढाळ (ओशाळ) बायको   कुत्र्याला मिळे सोन्याची साखळी, देवाला न मिळे फुलाची पाकळी   गेल्‍याचें घर व मेल्‍याची बायको   चांभाराच्या देवाला खेटराची पूजा   चांभाराच्या देवाला खेटरांची पूजा   चार भक्त   जगाची रहाटी, देवाला विसरती   जो देवाला विसरला, तो पारखा झाला   जो भजतो देवाला, त्‍याच्या उणेपणावरही घाला   जो भुलला देवाला, तेणें पापाचा संचय केला   जो संसारी नांदला, तेणें सुचविलें देवाला   देवाला द्यावे कण, घ्यावे मग   देवाला नैवेद्य, आपली चंगळ   देवाला फूल, घराला मूल   देवाला भट आणि मुलाला पंताजी-मास्तर   (देवाला) भोग चढविणें-लावणें   न खात्या देवाला बोनें (नैवेद्य)   पतीच्या भेटीला मधुर फळें, देवाला रिकामें सोवळें   पाटकर-पाटाची बायको   पोटभर जेवला अन्‌ देवाला विसरला   बायको   बायको-बायको करणें   बाहेरच्या देवाला टिळे गोळे आणि घरच्या देवावर हगती कावळे   भक्त   भावका देवीला नाहीं नवरा आणि वेताळाला नाहीं बायको   मनाचें मोठेपण, देवाला करावें अर्पण   मूर्खाची लीला, अगम्य आहे देवाला   मेहुणी अर्धी बायको   म्हातारीचा होऊं नये नवरा आणि तरुणाची होऊं नये बायको   मादरचोद-मादरचोद देवाला त्रेपन टिकल्यांचा पुजारी   मानभावाची बायको   माया रुचली लोकांला, आनंद झाला देवाला   यथा देव, तथा भक्त   विलास-विलास करते जिवाला, शिळें पाणी देवाला   सटवाईला नाहीं नवरा आणि म्हसोबाला नाहीं बायको   हडळ-हडळीला नाहीं नवरा आणि खविसाला नाहीं बायको   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person