दत्त III.

See also दत्त II.
n.  पुलस्त्य एवं प्रीति का पुत्र । यह पूर्वजन्म में स्वायंभुव मन्वंतर में अगस्त्य था [मार्क.४९.२४-२६]

Related Words

कालनिर्णयकोश III. - मन्वन्तर कालगणनापद्धति   VATSA III (VATSABHŪMI)   बभ्रु III.   PUṢKARIṆĪ III   त्रय्यारुणि III.   उपमन्यु (वासिष्ठ) III.   द्युतिमत् III.   जय III.   पुरुमित्र III.   HARYAŚVA III   पुलोमत् III.   PUṆḌARĪKA III   कृशाश्व III.   सेनजित् III.   संकृति III.   VĀMADEVA III   BṚHATSENA III   ŚATRUÑJAYA III   विशालाक्ष III.   प्रभाकर III.   सुपार्श्व III.   मुद्नल III.   NAMUCI III   जह्रु III.   आद्य III.   KAIKEYĪ III   हव्य III.   पाराशर्य III.   सोमप III.   CANDRASENA III   वपुष्मत् III.   SUKUMĀRA III   अरिष्टनेमि III.   माद्री III.   ACALA III   ŚĀNTI III   विश्र्व III.   भोज III.   SUMANAS III   SĀRVABHAUMA III   SUMATI III   SUVĪRA III   SUBĀHU III   MĀLAYA III   भारद्वाजीपुत्र III.   KEŚĪ III   AṄGĀRAKA III   RĀMATĪRTHA III   ATHARVĀ III   पुलह III.   जसा संत, तसा दत्त   दत्त   दत्त II.   दत्त (आत्रेय)   दत्त (तापस)   दत्त म्हणून उभे राहणें   दत्त म्हणून उभा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person