Dictionaries | References

तुला न मला, घाल कुत्र्याला

दोघांचा एखाद्या गोष्‍टीच्या मालकीबद्दल किंवा पदार्थाबद्दल तंटा लागला असतां, त्‍या मालाचा मात्र नाश होतो किंवा तिसराच कोणी घेऊन जातो व भांडणारांच्या पदरात काहीच पडत नाही. कुत्रा पहा.

Related Words

नांव न घेणें   काळीज काढून टाकले तरी विश्र्वास न येणें   अवकाश नाहीं मला, निमित्त हें सांगण्याला   न न   गमजा न चालूं देणें   बाकी न ठेवणें   पाऊल मागें न देणें   चुना पानाला न लागणें   तुला न मला, घाल कुत्र्याला   आज मला, तर उद्या तुला   भवति न भवति   शिवाणीं उभा न करणें   अग अग म्हशी, मला कां (कोठें) नेशी   पुराणामित्येव न साधु सर्वम्‌।   हाल कुत्रा न खाणें   पुठ्ठ्याला शेण चोपडून मला कोठीचा बैल म्हणा   देवळांत काशाची घंटा टांगली, आवाज न निघे कदाकाळीं   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   नीच व्यसनीं बुडतां निंदिति दैवासि न स्वकर्मातें॥   न करत कांहीं, वाईट शिकूं पाही   कानां भिडॅल घाल (गो.)   घाल पाणी आणि कर कालच्या वाणी   शब्दाबाहेर पाऊल न टाकणें   असतांना दैव बरं, बुडवितांही न मरे   चिंता वाहतां बहुत, कर्ज न फिटे निश्र्चित   बासा न राहे और कुत्ता न खाये   कोणावरहि जो प्रीति न करी, त्‍यावर कोणी लोभ न धरी   साप न म्हणावा बापडा, नवरा न म्हणावा आपला   कांही प्राप्त होईना ज्‍यास, तो म्‍हणे मला आधींच त्रास   आला हाकारा, टाकला पसारा, घर तेरा न मेरा   शिंवाणीं उभा न करणें   बियाह न कीया, बराततो देखी है   शब्द खालीं पडूं न देणें   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   चोरी, चहाडी, शिंदळकी (न करावी)   उपकार करणें, त्याची बढाई न सांगणें   शय्या पाळीतां आणिकेसी न रमे कांताः   न दिसती तारांगणें   जें न निघे संबंधीं तें निघे जेरबंदीं   जाणून अपराध करी, त्‍यास क्षमा न करी   सब छोडे मेरा रब न छोडे   कोणी आपले दोष न छेडी, त्‍याचें पुन्हां आचरण करी   सटवीनें लिहिलें भाळीं, तें न चुके कदाकाळीं   सारखे सारखे, कोणी न पारखे   न पुरे माझ्या गारीं, कोठला माधुकरी   जेथें बसे जांभूळवाही, तेथें तन उठूं न पाही   कवाध र न   बहु कामें एका हातीं, सिद्धीस न जातीं   मुलाचे लाड करावे, लाडानें वेडे न करावे   चांगले करी, त्‍याचें भय न धरी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP