तुकड्याची चोळी

tukaḍyācī cōḷī f A चोळी made up of pieces: opp. to अखंडचोळी.

Related Words

तुकड्याची चोळी   चोळी   कटकीची चोळी   लागाची चोळी   नवतुकड्यांची चोळी   आवैची चोळी धुवेक जावळ लागली की आवैचो अवतार सोंपलो   तीनतुकड्यांची चोळी   कुटुर्‍यांची चोळी   अंगांत चोळी आणि गांवाला आरोळी   घरची म्‍हणते देवा देवा, बाहेरची म्‍हणजे मला चोळी शिवा   बिजवर-बिजवराची बायको, तिजवराची चोळी, नित्य लुगडें फाडी तिचें कोण काय करी?   बायकोला साडी चोळी, माता अखंड चिंध्या गाळी   भोळी ग बाई, लुगडयावर मागते चोळी, खायला मागते पुरणपोळी   बायको मानभावाची, गरज नाहीं चोळी लुगडयाची   बाई मी भोळी, लुगड्यावर मागती चोळी   दुसर्‍याचे बायकोला लुगडें नेसवून (चोळी लुगडें करुन) फळ काय   फाटकी चोळी, फुटकें भांडें   भोळी सीता, चोळी बेता   बापलेकांचा जोडा एक आणि मायलेकींची चोळी एक झाली म्हणजे मर्यादा राहिली नाहीं   शेतकर्‍याला खांद्यावर घोंगडी, शिळी भाकरी पोट भरती । बामणाला तपपोळी मरमर चोळी ॥   अंगांत चोळी आणि गांवाला आरोळी   आवैची चोळी धुवेक जावळ लागली की आवैचो अवतार सोंपलो   कटकीची चोळी   कुटुर्‍यांची चोळी   घरची म्‍हणते देवा देवा, बाहेरची म्‍हणजे मला चोळी शिवा   चोळी   तीनतुकड्यांची चोळी   दुसर्‍याचे बायकोला लुगडें नेसवून (चोळी लुगडें करुन) फळ काय   नवतुकड्यांची चोळी   फाटकी चोळी, फुटकें भांडें   बाई मी भोळी, लुगड्यावर मागती चोळी   बापलेकांचा जोडा एक आणि मायलेकींची चोळी एक झाली म्हणजे मर्यादा राहिली नाहीं   बायको मानभावाची, गरज नाहीं चोळी लुगडयाची   बायकोला साडी चोळी, माता अखंड चिंध्या गाळी   बिजवर-बिजवराची बायको, तिजवराची चोळी, नित्य लुगडें फाडी तिचें कोण काय करी?   भोळी ग बाई, लुगडयावर मागते चोळी, खायला मागते पुरणपोळी   भोळी सीता, चोळी बेता   लागाची चोळी   शेतकर्‍याला खांद्यावर घोंगडी, शिळी भाकरी पोट भरती । बामणाला तपपोळी मरमर चोळी ॥   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person