ढेकी

 स्त्री. डंख ; चुना , पोहे इ० कुटण्याची योजना . कांडण्याकुटण्याचे ( भडभुंजाचा डंख , डंग या प्रमाणे ) साधन . [ हिं . ढेंक = लांब मानेची चिमणी यावरुन ]
 f  A pounding apparatus.