ढगच नसते तर विजेची मौज तरी कशी दिसली असती

पार्श्र्वभूमीमुळे वस्‍तूला उठाव येतो. ढग काळेकुट्‌ट व गढद व त्‍यांवर तेजस्‍वी वीज चमकली म्‍हणजे ते दृश्य फार मनोहर असते.

Related Words

  |  
अंधळें मुला उपयोगी नातरी आई बाप डोळे चांगले तरी   अंधळ्या मनुष्याला रंगाची पारख नसते   अंधारांत जाराची मौज   अधीर आणि अज्ञानी कपटी असती फार मनीं   अनेक कल्पना मनीं करी त्याचें एकहि सत्य न घडे तरी   अनक्षर शहाणे असती, कधीं साक्षर मूर्ख ठरती   अपराधाची क्षमा करी मनांतलें न जाय तरी   अविचारें न्याय करी, पश्र्चात्ताप पावे तरी   असे जी प्रशस्त रीति, तिजला सोडवण असती   अस्तमान होय तोंवरी, न कळे काय होईल तरी   असती   असती मुलें लहान, परी त्यांचे तीक्ष्ण कान   आपले पदवीप्रमाणें, सर्व गुंतले असती क्रमानें   आपले मालाचें वर्णन, करीत असती सर्वजन   आपल्या खेटरावर माय ती दुसर्‍याच्या पोरावर नसते   आपल्या खेटरावर माया असते ती लोकांच्या लेकरावर नसते   आंब्यावर धोंडा मारून पाहूं, लागला तर लागला नाहीं तर नाहीं   आवडेल ते खाय परी, चोरून घेऊं नको तरी   उमर फत्तराला असते, फुलाला नसते   एकेका मनुष्या मति, भिन्न भिन्न असती   एकाचें जें जडभारी, दुजा जाणत नसे तरी   एका पैंशाची चोरी, करील रुपयांची तरी   कुत्रें दीड दिवसांत काशीला जातें-जाईल, पण तंगडी उंच-वर केली नाही तर   कधीं तरी   कशी   कसा तरी   कां तर   कांही असती शहाणे, कांही वागती मूर्खपणें   किती तरी   खर्‍या धर्मात्‍म्‍याची त्‍याच्या देशांत कदर नसते   गरजवंताला अक्‍कल नसते-नाहीं   गरीबाला बहु मुलें होती, त्‍याची चिंता ईश्र्वराला असती   गेलेली वस्‍तु परत येत नसते   गुलाबाचे फूल सुवासी, काटे असती त्‍याच्या अंगाशी   गेला बाजार तरी   गाय मारकी असती, तिची शिंगे लाब नसती   चंदनाला सापाचा वेढा, गुणवंताला असती अवधडा   जेथें अति प्रीति चालती, तेथे फार दोष असती   ज्‍याची जिव्हा फार चालती, त्‍याची अक्‍कल थोडी असती   जर ती असती, तर घरभर पोरें होतीं   जातीनें हलके असती, ते हिमायत मोठ दाखविती   जांवई पाव्हणा आला म्‍हणून रेड्याची धार काढायची नसते   जाशील कशी   तर   तरी   देखदुख्या करितो स्तुति, निंदेपेक्षां अधिक असती   दिवस सारखे नसती, चढते पडते असती   ना तरी   नाहीं काळ अनुकूल, ऐसें म्हणत असती सगळे   निःस्पृह बोध क्कचित एक, स्वार्थबुद्धि असती अनेक   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person