डंकीण

 स्त्री. ( व . ) पाणी उपसून काढण्याचा एक जातीचा पंप . शेतांतल्या विहिरीवर डंकीण लावली . [ इं . डाँकी पंप ]

Related Words

: Folder : Page : Word/Phrase : Person