ठकोर

 पु. एक जात व तींतील व्यक्ति ; ठाकूर .
 पु. परिपाठ ; कार्यक्रम . चालूं दे नित्य भेटीचा ठकोर - अफला ७७ .

Related Words

: Folder : Page : Word/Phrase : Person