जेआं

सना . ज्या . पदे ठेवी जेआं वरियां । - ऋ २२ . [ सं . यत ]
०चेनि   च्यांच्या . जेआचेनि चरणे पुनैतु । - ऋ १८ .