चार भक्त

आर्त,
जिज्ञासु,
अर्थी,
ज्ञानी.

Related Words

चार   चार दिवस सासूचे, चार दिवस सुनेचे   चार घेणें, चार देणें   जिवाचे चार चार करणें   चार दोष   चार दीस मांयचे, चार दीस सुनेचे   यथा देव, तथा भक्त   देवनेमें और सुननमें चार उंगलका फरक   चार खुंटपर्यंत कीर्ति होणें   दोन हातांचे चार हात होणें   चार घरां मागली, धा घरा मागली, भटालो सवाय शेर तो सवाय शेरच   चार पायां घॉडॉ चुक्‍ता, दोन पायां मनीस चुक्‍त्‍या चड?   चार आत्‍मे   चार वर्ण   चार पुरुषार्थ   चार दिशा   चार धर्म   चार दृष्टि होणें   चार मुक्ति   चार स्‍थानें   चार युगें   चार अवस्‍था   चार गोष्‍टी सांगणें   मुलें झालीं ना चार? मग झाला संसार   धीरज धरम मितर और नार, आपतकाल परखते चार   डोळ्याकानाचें अंतर, चार बोटांचा फेर   खर्‍याखोट्यामध्यें चार बोटांचें अंतर   आँखे होते चार, दिलमें आया पियार   चोराची मौज चार दिवस, छिनालीची आठवडा   भक्त-भक्त तो शिरोमणी । धन्य तो संसारीं । नित्य अवधारी । गुरुवचनें ॥   कुत्र्याची चार   होळीची बोंब तीन चार दिवस   खापर्‍या चार   पेटमें पडा चार, कुदने लगा बिचारा   चार-दोन दिवस सासूचे, चार-दोन दिवस सुनेचे   बायको दादल्याला, भक्त देवाला   येत्याच्या चार वाटा, जात्याच्या बारा वाटा   चार चौरस   चार माणसांचा हात वैर्‍यावर पडूं नये   चार जणांची शेती, खापर आलें हातीं   चार ही ठाव   सहज जाईन कुंपांत, चार आणे सुपांत   सहज गेलें वाडग्यांतः चार पैसे गाडग्यांत   कान आणि डोळे यांत चार बोटांचे अंतर   चार दिनकी चांदनी, फेर अंधयरा पांख   दोहों हाताचे चार हात करणें, होणें   कानांत व डोळ्यांत चार बोटांचे अंतर   लोखंडी चार   चार हात लाकूड, सात हात ढलपा   चार आण्याची कोंबडी आणि आठ आणे फळणावळ   कुत्र्याची चार   खापर्‍या चार   चार   चार घेणें, चार देणें   जिवाचे चार चार करणें   धीरज धरम मितर और नार, आपतकाल परखते चार   बायको दादल्याला, भक्त देवाला   भक्त   भक्त-भक्त तो शिरोमणी । धन्य तो संसारीं । नित्य अवधारी । गुरुवचनें ॥   भ्र ष्टा चार   यथा देव, तथा भक्त   लोखंडी चार   वेडे वेडे चार   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person