घुगर्‍या पाखडणें

मुलास देवी येऊन बर्‍या झाल्यावर देवीच्या देवळांत करावयाचा विधि .

Related Words

घुगर्‍या   आग पाखडणें   जीव पाखडणें   तुझ्या बारशाच्या घुगर्‍या खाल्‍ल्‍या आहेत   पटक्‍यांच्या घुगर्‍या-घागर्‍या   मुटक्‍यांच्या घुगर्‍या   हातपाय पाखडणें   अवदिस - अवदिशीं पुर्‍या आणि सणीं घुगर्‍या   घुगर्‍या पाखडणें   पाखडणें   दांतांच्या कण्या, घुगर्‍या होणें   दांतांच्या घुगर्‍या होणें   जिकडे घुगर्‍या, तिकडे उदेव उदेव   मुला, तुझ्या सठीच्या मीं घुगर्‍या खाल्ल्या आहेत   अवदिशीं पुर्‍या, सणीं घुगर्‍या   दमडीच्या घुगर्‍या, सारी रात्र मचमच   अवदिशीं पुर्‍या, सणीं घुगर्‍या   अवदिस - अवदिशीं पुर्‍या आणि सणीं घुगर्‍या   आग पाखडणें   घुगर्‍या   जीव पाखडणें   दांतांच्या कण्या, घुगर्‍या होणें   दांतांच्या घुगर्‍या होणें   पाखडणें   मुटक्‍यांच्या घुगर्‍या   हातपाय पाखडणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person