(कोणाच्या घरीं) मरणाची वाजंत्री वाजणें

कोणत्याहि संकटाला तोंड देणें
मरण्यास तयार असणें.

Related Words

आपले पाय माझ्या घरीं लागावे   बंब-बंब वाजणें   (कोणाच्या घरीं) मरणाची वाजंत्री वाजणें   माळया घरीं मळे आणि परिटा घरीं शिळें   मोठे घरीं लेक द्यावी, भेटायची शिराणी   बरा होतों घरीं । उगाच आठवली पंढरी ॥   वाजंत्री   कोणाच्या एकांत नाहीं व कोणाच्या दोहोंत नाहीं   कोणाचे पागोटें कोणाच्या डोक्‍यावर नाहीं   शंख वाजणें   वाजणें   नरशा जेवला घरीं, अन्‌ परशाची शिदोरी   घरीं बसणें   शेजीच्या घरीं डुमडुम वाजे, कुंकवासाठीं कपाळ खाजे   बारा वाजणें   वारा वाजणें   दिवाळें वाजणें   रांडे घरीं मांडे, लुच्च्या घरीं झेंडे   कोठल्‍या कोठें तिसर्‍या घरीं, कमळी आकांत करी   सासू नाहीं घरीं आणि नणंद जाच करी   भक्तींत चूक झाली, मरणाची पाळी आली   कोणाच्या गाईम्‍हशी आणि कोणाला उठाबशी   कोणाचा पायपोस-मोचा कोणाच्या पायांत नाहीं   केरवळ्या कोणाच्या   असतां पतिव्रता सुंदरी, तिचा प्रकाश घरीं दारीं   घरीं उपवासी आणि बाहेर उल्‍हासी   रस्त्याची वटवट रिकामी, घरीं आली मामी   बारा गांवची मोकाशी, घरीं बायको उपाशी   गांव न पुसे झ्याट, पण घरीं बायकोचा शेट   गंधटिळे नायकाचे, घरीं हाल बायकोचे   भिकार्‍याच्या घरीं, नारायण करी चाकरी   घरीं नाहीं पिकला जोंधळा आणि जातो राउळाला   उपशाचे घरीं ढेकणाचा सुकाळ   सच्ची-सच्चीच्या घरी कुत्ती, शिंदळीच्या घरीं हत्ती   कंगालाच्या घरीं कंगाल गेला   विश्वासाचा ठेवला घरीं   घुसळतीपेक्षां उकळतीच्या घरीं फार   घरीं रांड पोरें मरती उपवासी। सांगे लोकापाशीं थोरपण।।   घरीं शिमगा, बाहेर दिवाळी   घरीं आली मावशी, त्‍या दिवशीं एकादशी   अल्प खाणेंपिणें करी, मग जाणे नलगे वैद्या घरीं   भगलाच्या घरीं बारा औतं, पाहायला गेलं तर एकही नव्हतं   भटजीचें घरीं शेरभर सुंकटें   अगुणिया स्तव न करी, लक्ष्मी जरी त्याचे घरीं पाणी भरी   हिताचे मामंजी ठेवले घरीं, आणि चौघी सुनागरभार करी   पुत मागूंक यात्रेक गेलो, बाईल विसरनु घरीं आयलो   उद्योग्याचे घरीं, लक्ष्मी नांदे परोपरी   शिंप्याच्या घरीं सुई कारभारीण   टिळे पट्‌टे नायकाचे, घरीं-घरांत हाल बायकांचे   घरीं आड बाहेर नदी   अल्प खाणेंपिणें करी, मग जाणे नलगे वैद्या घरीं   एक उंदीर दोघी मांजरी, नांदत नाहीं एका घरीं   एक पाय वेश्या घरीं, दुसरा पाय वैद्याचे घरीं   केरवळ्या कोणाच्या   काठी वाजणें   कां रे बोक्‍या येरझारी, भाग्‍य आलें आमुच्या घरीं   घरीं   घरीं करणें   घसा वाजणें   घोड्‌याचे टाळ वाजणें   चोरी करी चोरी आणि डागिणे सोनाराच्या घरीं   जात्‍यांतली चुरी, मोलकरीण नेते घरीं   जांवई आले घरीं, म्‍हणून भोळी सासू गूळ मागे वाण्या घरीं   टाळीं वाजणें-पिटणें   डहाक वाजणें   ढेढे वाजणें   ढोलकें वाजणें   तळपट वाजणें   दिवाळें वाजणें   नगारा वाजणें   नवस केले परोपरी, पण एक देव नाहीं घरीं   नाकांत वेसण दुहिरी, तरी पाय राहिना घरीं   परक्याचें पोर आलें भरी, पण घर तर राहिलें घरचे घरीं   पैसा आला पदरीं, नातें गोतें धांवतीं घरीं   पानदान वाजणें   बंब-बंब वाजणें   बाप आला घरीं मुलगा (दारीं), रांडेच्या घरीं   बायको केली गुणाची, आणि पाळी आली मरणाची   बारा वाजणें   बोंब पडणें-वाजणें-होणें   बोर्‍या-बोर्‍या उडणें-वाजणें   रावणाचा वाजंत्री   रोगी मेल्यावरी, वैद्य आला घरीं   वाजणें   वाजणें गाजणें   वाजणें-बारा वाजणें   वाजंत्री   वारा वाजणें   विश्वासाचा ठेवला घरीं   शंख वाजणें   सूप फडफडणें-वाजणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person