Dictionaries | References

काळीज काढून टाकले तरी विश्र्वास न येणें


अविश्र्वासाची परमावधि
काही केले तरी खरे न मानणार्‍या मनुष्‍याबद्दल म्‍हणतात
मनापासून सर्व सत्‍य सांगितले तरी ते खरे न वाटणें.

Related Words

काळीज काढून टाकले तरी विश्र्वास न येणें   आडबें येणें   हातपाय मोडणें-मोडून येणें   दांतावर येणें   फुलार्‍यास येणें   रंगणास येणें   नांव न घेणें   साप न म्हणावा बापडा, नवरा न म्हणावा आपला   पुढिला मरण येणें   ठिकाणी येणें-लागणें   नाकावर पदर येणें   मुदलावर येणें   पालथा येणें   फळ-फळास-फळां येणें   भराक्या सरसा येणें-जाणें-पडणें   मांजर-मांजर आडवें येणें   नाकिर्दीस येणें   बाकी न ठेवणें   चुना पानाला न लागणें   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   भवति न भवति   घडून येणें   पुराणामित्येव न साधु सर्वम्‌।   काळीज दो जागा होणें   गुणास येणें पडणें   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   देवळांत काशाची घंटा टांगली, आवाज न निघे कदाकाळीं   तिळागुणी येणें   सिगेला येणें-लागणें   प्रहर दिवस येणें   कोणावरहि जो प्रीति न करी, त्‍यावर कोणी लोभ न धरी   शब्दाबाहेर पाऊल न टाकणें   मनगट-मण (न) गट चावणें-चावून घेणें   उंच (थोर) वाढला एरंड, तरी काय होईल इक्षुदंड   नित्य चमकुवंच्या वाटेरि जाले तरी पायु आदळु फावजाता   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   ढगच नसते तर विजेची मौज तरी कशी दिसली असती   तोंडावर पदर येणें   चोरी, चहाडी, शिंदळकी (न करावी)   शब्द खालीं पडूं न देणें   न दिसती तारांगणें   तुला न मला, घाल कुत्र्याला   उतू जाणें-येणें   आला हाकारा, टाकला पसारा, घर तेरा न मेरा   सुवर्णाचें गोकर्ण तोंडात धरुन जन्मास येणें   योग्यता-योग्यतेनें मिळवी, तें दैवावर न घालवी   पोटांतून उगळणे-कळवळा येणें   शय्या पाळीतां आणिकेसी न रमे कांताः   सारखे-सारखे सारखे, कोणी न पारखे   उपकार करणें, त्याची बढाई न सांगणें   अंड्यास येणें   आपलेपणांत येणें   केंगटीला येणें   कधीं तरी   गळ्यापर्यंत येणें   गळा भरणें-भरून येणें   घोड्यावर बसून येणें   डोळ्याला पाणी येणें   तेरीमेरीवर येणें   तोंडावर पदर येणें   नित्य चमकुवंच्या वाटेरि जाले तरी पायु आदळु फावजाता   प्रत्ययास येणें   पागोटयाचें पेंच गळयांत येणें   बुधली भोंवतीं येणें   बोलाचालीवर येणें   मागें येणें   वेळाकाळाला कामास येणें   शरण येणें   सुपाएवढें काळीज होणें   सावली येणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP